Hopp til hovedinnhold


Innringer ga AMK feil beskjed

Fire mil ekstra: På bakgrunn av informasjon fra innringer, som varslet om bilulykke ved Jergul, sendte AMK-sentralen politi fra Kautokeino til ulykkesstedet og ikke fra Karasjok.

Fire mil ekstra: På bakgrunn av informasjon fra innringer, som varslet om bilulykke ved Jergul, sendte AMK-sentralen politi fra Kautokeino til ulykkesstedet og ikke fra Karasjok.

Les hele saken: Innringer ga AMK feil beskjed

Bakgrunn: Ventet 40 minutter på ambulansen

I etterkant av denne hendelsen har Helse Finnmark sammen med AMK-sentralen undersøkt hva som var årsaken til denne vurderingen.

– Utifra den samtalen AMK-sentralen hadde med vedkommende som ringte og varslet om ulykken, fikk de vite at ulykkesstedet lå nærmere Kautokeino enn Karasjok, sier Geir Braathu, som er ansvarlig for AMK-tjenesten ved Klinikk Kirkenes.

Tillit til varslerne

Braathu er avdelingssjef for den prehospitale tjenesten, som omfatter både ambulanse og AMK-sentralen ved Klinikk Kirkenes. Han mener at de som mottar meldinger om ulykker må kunne ha tillit til at de får riktig informasjon:

– Vi må kunne stole på informasjonen fra vedkommende som varsler om ulykken, sier Braathu.

Ulykken skjedde ved Jergul som er fire mil fra Karasjok, mens det til Kautokeino er over dobbelt så langt, nemlig ni mil. Sønnen til kvinnen som var involvert i bilulykken har i ettertid undret seg over at AMK-sentralen rekvirerte politi og brannbil fra Kautokeino og ikke fra Karasjok.

Vurderte veistandard

Sammen med ambulansepersonell i Kautokeino kom AMK-sentralen også til den konklusjonen at veien fra Kautokeino til ulykkesstedet er bedre enn strekningen fra Karasjok til Jergul.

Vi så på kartet og vurderte informasjonen fra innringer sammen med ambulansepersonell i Kautokeino, og fant ut at det beste var å sende politi og brannbil fra Kautokeino til ulykkesstedet, sier Braathu.

Det var imidlertid et luftambulanse-helikopter som kom først til ulykkesstedet, men de måtte vente på hjelpemannskaper fra brannvesenet fra Kautokeino for å få kvinnen løs fra ulykkesbilen.