Hopp til hovedinnhold


Innfører Naloxone nesespray

Hvert år mister rundt 260 mennesker i Norge livet på grunn av overdose. Nå lanserer Regjeringen en strategi mot overdoser, melder de i en pressemelding.

Sammenlignet med andre europeiske land har Norge et høyt antall overdosedødsfall blant rusavhengige.

En årlig bevilgning på ti millioner kroner skal brukes på strategien over de neste fire årene. Til sammen 40 millioner kroner.

Blant annet skal nesespray med Naloxone prøves ut i Oslo Bergen.

Noen av de viktigste tiltakene i strategien:

  • Pilotkommuneprosjektet: Gjennom dette prosjektet skal de ni kommunene med høyest antall overdosedødsfall jobbe med å lage lokale handlingsplaner og tiltak for å forebygge fremtidige overdoser i sin kommune. Kommunene det gjelder er Oslo, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Asker, Porsgrunn, Arendal, Stavanger og Trondheim. Kompetansesenter Rus Østlandet (Korus Øst) skal hjelpe kommunene i dette arbeidet. Helsedirektoratet har nylig opprettet en egen tilskuddsordning som skal gi kommunen midler og stillinger til å jobbe målrettet med overdoser.
  • Utdeling av nalokson nesespray: I løpet av kort tid skal et prosjekt med utlevering av livreddende motgift – nalokson nesespray – til brukere og andre (pårørende, ansatte i botilbud og gatenære tiltak, personale i fengsel) iverksettes i et forskningsprosjekt i Oslo og Bergen. 
  • Endre brukerkultur: Stimulere heroinavhengige til å røyke heroin fremfor å injisere. Vi vet at i land der heroininhalering er utbredt, er det få overdosedødsfall. Helsepersonell kan i møte med den enkelte sprøytebruker anbefale å prøve inhalering som en alternativ inntaksmåte. At en i en slik sammenheng bidrar med brukerutstyr og informasjon anbefales og sees på som en parallell til utdeling av injiseringsutstyr og informasjon om sprøyteteknikk for å unngå skader. Dette kan på sikt bidra til å brukerkulturen og hindre overdosedødsfall.
  • Forebygging av overdoser etter utskriving fra rusinstitusjon/fengsel: Vi vet at det ofte er etter behandling eller soning av faren for overdoser er størst. Målet er å sikre at de som løslatelse fra institusjon/fengsel får tilstrekkelig informasjon og kunnskap om faren ved overdose etter endt behandling/løslatelse fra fengsel.

Les hele pressemeldingen til Helse- og omsorgsdepartementet