Hopp til hovedinnhold


Når kontakte 113? Innfører lommekort til kommuner og bydeler

AMK-miljøet ved Oslo universitetssykehus har laget et lommekort som skal deles ut til alle sykepleiere på sykehjem og i hjemmetjenesten i området. 

Det er et samhandlingstiltak mot primærhelsetjenesten.
– Forhåpentligvis vil de etter hvert vil befinne seg i lommene til alle sykepleiere på sykehjem og i hjemmetjenesten i hele vårt nedslagsfelt, skriver Emil Iversen, overlege i AMK i ukens nyhetsbrev i Prehospital klinikk.
Lommekortet er en veiledning for når AMK skal kontaktes, samt hvilket transportmiddel og hvilken aktør som er rett mottaker av oppdraget.
– Faggruppa i AMK har også laget et foredrag som presenterer kortet mer grundig og informerer om samhandling med AMK generelt. Foredraget tilbys til sykehjem og hjemmetjenester som ønsker det.
Målet er at dette kan føre til riktigere og bedre hjelp.