Hopp til hovedinnhold


Vil innføre trombektomi som standard for hjerneslagpasienter

Et beslutningsforum sier ja til å innføre trombektomi, «utfisking» av blodpropp, ved alvorlige hjerneslag som standardbehandling i Norge, skriver Dagens Medisin.

Fra siste nummer av Ambulanseforum: Tidstyver i helseforetakene - stjeler liv og helse fra slagpasienter
Les også i Dagens Medisin: – Overordnet styring er viktig Leder av Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt,  mener det nå blir viktig å lage en god plan for prehospital triagering.
– Tiden kan bli brukt opp hvis pasienter som trenger trombektomi havner på et sykehus som ikke tilbyr dette. Da går det erfaringsvis én til to timer ekstra. For hvert fem minutt som går, er det én prosent av pasientene som mister muligheten for å få et godt resultat. Nå er det under to prosent av pasientene som får denne behandlingen. Det som er gjort av beregninger på dette viser at andelen bør ligge på oppunder 15 prosent. I Sveits er den på 18 prosent.
Mer i Dagens Medisin: – Jeg synes det har gått skandaløst langsomt – Den første revolusjonen i slagbehandling var trombolyse. Trombektomi er den andre revolusjonen, sier professor og overlege Lars Thomassen.
Trombektomi er en endovaskulær fjerning av blodpropp via arteriene. Metoden kan være aktuell hos pasienter hvor blodproppen blokkerer store blodårer og ikke lar seg løse opp ved trombolyse eller hos pasienter som av medisinske grunner ikke kan få trombolyse.
Hittil har trombektomi ikke vært standardbehandling i Norge, og har vært utført bare ved universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. I fjor ble metoden brukt på cirka 150 pasienter med alvorlig hjerneslag.
Nå har Beslutningsforum i sitt møte mandag ettermiddag gitt klarsignal for å innføre metoden.
– Det er nå opp til regionene å utrede hvor mange steder dette skal gjøres, sier leder av Beslutningsforum, Lars Vorland, til Dagens Medisin.

Flere kvalitetsjusterte leveår

Metoderapporten, del 1, ble publisert av Kunnskapssenteret/Folkehelseinstituttet i fjor sommer. Rapporten konkluderte med at trombektomi er effektiv og sikker behandlingsform for pasienter med akutt hjerneinfarkt med okklusjon av store blodkar.
Sannsynligheten for funksjonstap målt etter 90 dager er mindre etter trombektomi enn ved standardbehandling med trombolyse, som er medikamentell blodproppløsende behandling, alene.
I januar i år kom del 2, den helseøkonomiske analysen. Her er konklusjonen at trombektomi gir flere kvalitetsjusterte leveår enn trombolyse alene.
Les mer om saken hos Dagens Medisin