Hopp til hovedinnhold


– Ingen vei utenom Nødnett

Det finnes i dag ingen teknologi som kan utkonkurrere Tetra, skriver Lars Henrik Bøhler, direktør i Politiets data- og materielltjeneste i Computerworld.
En rask utbygging av nytt digitalt samband er helt avgjørende for blålysetatenes behov, og kan i siste instans være livreddende.
Dette har Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) anerkjent i en uttalelse.
Beslutningen er svært viktig for alle som er opptatt av sikkerhet.
En forsinket utbygging av Nødnett vil kunne føre til tap av menneskeliv.
Derfor var det riktig av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) å overføre ansvaret for utbygging av nytt digitalt nødnett fra Nokia Siemens til Motorola, uttaler KOFA. Rikets sikkerhet, statens økonomi og risiko for tap av menneskeliv har vært avgjørende for beslutningen.
Vi skal være glade for resultatet.
Et annet utfall ville kunne ført til havari for prosjektet, og nødetatene ville fått store utfordringer med å få på plass et sikrere og mer funksjonelt talesamband.
Nå må vi få fullt fokus på rask videre utbygging av Nødnett, som ikke minst for politiet er et viktig sikkerhetsutstyr. DNK har lovet ferdigstillelse i 2015. Det må de lykkes med, både for å unngå økte kostnader og for å sikre gode kommunikasjonsløsninger inn i fremtiden.
Det finnes i dag to dominerende mobilteknologier i Europa: GSM (for sivile mobilnett) og TETRA (for profesjonelle og lukkede mobilnett). De to har ulike egenskaper og drivkrefter. Tetra kjennetegnes ved fokus på det profesjonelle markedet ved at det er lukket, kryptert, avansert, raskt og ikke markedsdrevet. Nødnett er bygget på TETRA-standarden. I 2004 vedtok Stortinget at Nødnett skulle koste 3,6 milliarder kroner, men estimatet nå er på 6 milliarder.
Dette har ført til høyrøstet kritikk fra mange hold. Men til sammenligning har NetCom brukt over 10 milliarder og Telenor 20 milliarder på sine GSM-nett, og ennå er de ikke ferdige.
Les mer om saken hos Computerworld