Hopp til hovedinnhold


Ingen penger til 22. juli-tiltak i helsevesenet

Regjeringen har ikke satt av noen midler i revidert nasjonalbudsjett til å innføre tiltak som Helsedirektoratet har anbefalt etter terrorangrepene 22. juli, skriver Dagbladet.
Les også på Justis-og beredskapsdepartementets nettside: Status for oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens 31 anbefalinger
Det var Helse- og omsorgsdepartementet som ba direktoratet komme med forslag til tiltak og forbedringer etter at terrorangrepene på Utøya og mot Regjeringskvartalet avslørte store mangler i kriseberedskapen i norsk helsevesen, skriver Aftenposten.
Helsedirektoratet ba om 17,7 millioner kroner for 2013 for å iverksette tiltakene, men ikke én eneste krone er bevilget, skriver avisen. Konsekvensen er at de anbefalte tiltakene blir utsatt eller skåret kraftig ned.
De manglende bevilgningene fører til at flere øvelser i terrorberedskap kuttes og at spesialkurs for psykologer i behandling av barn og unge med posttraumatisk stress halveres. Også opplæring og kursing i pasientsortering på skadested utsettes.
Les mer om saken hos Dagbladet