Hopp til hovedinnhold


– Ingen hadde takket nei til flere ressurser

– I utgangspunktet tror jeg at alle ambulansetjenester er interessert i å opprettholde beredskapen der de er representert i dag, sier Morten Dragsnes, leder for Fellesfunksjonen ambulansetjenesten i Midt-Norge.

Fra ambulanseforum nr. 1 2019. Tekst og foto: Live Oftedahl.

Dragsnes har bakgrunn som ambulansearbeider. Dette intervjuet skyldes den dragkampen som foregår i flere tjenester mellom helseforetakenes og ambulanseledelsens kuttforslag og innsparingsforsøk i flere tjenester.

Det møter motstand hos kommuner, politikere, samarbeidspartnere og også blant de som jobber operativt på stasjoner rundt omkring.

«Personlig er jeg ikke kjent med at noen fra ambulansetjenesten i Midt-Norge har blitt bedt inn i dialog der kommuner har inngått legevaktsamarbeid de siste 15 årene.»

– Vi ser at det er noen steder der vi trenger mer beredskap. Oppdragene øker i noen områder og går ned i andre. Konsekvensen blir å omfordele ambulanseressurser, og i en del tilfeller blir biler fra distriktet trukket inn mot byene.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.