Hopp til hovedinnhold


Ingen ekstra midler til nødnett i tunneler

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har satt opp en liste med 18 tunneler som bør få installert nødnett. Men verken Høyre eller den rødgrønne regjeringen vil love ekstra midler, siterer Byggindustrien NTB.
Ifølge Nationen er disse 18 tunnelene ikke omfattet av Statens vegvesens utbyggingsplaner. Listen inkluderer blant annet Høyangertunnelen, som er over 7,5 km lang. Her finnes også den 6,7 km lange Frudalstunnelen og den 6,4 km lange Fjærlandstunnelen.
Problemet er at kriteriene som stilles for å installere nødnett i tunneler gjør at ingen av disse tunnelene oppfyller kravene. Tunnelene skal, med visse unntak, være lengre enn 500 meter og ha en årsdøgntrafikk på mer enn 5.000.
– De trafikkmengdene er det ikke mange tunneler i Sogn og Fjordane som når opp til. Dermed vil vi ha mange lange tunneler uten nødnett, sier fylkesmann Anne Karin Hamre.
Nødsambandet fungerte ikke da brannvesenet tok seg inn i Gudvangatunnelen etter at en trailer tok fyr inne i tunnelen mandag. Brannmannskapene måtte bruke mobil og walkietalkie for å kommunisere. Tunnelen skal etter planen få utbygd nødnett i løpet av neste år.
Les mer om saken hos NTB