Hopp til hovedinnhold


Ingen ambulansejubel

Helse Nord-Trøndelag vil at sykehusene skal drive ambulansene, mens det er delte meninger blant ambulansearbeiderne om hva som er best.

Helse Nord-Trøndelag vil at sykehusene skal drive ambulansene, men det møtes ikke av jubel blant ambulansearbeiderne, ifølge Trønder-Avisa.

Les også i Trønder-Avisa: Vil beholde AMK i Namsos

– Jeg tar vedtaket til etterretning, sier hovedtillitsvalgt for ambulansearbeiderne, Frank Grydeland.

Han var tilhører da styret i Helse Nord-Trøndelag i går med stemmetallet 7–2 vedtok et ønske om å avvikle de private ambulanseordningene. Det kan bety spikeren i kista for private ambulanseselskaper her i fylket.

Saken skal endelig avgjøres av Helse Midt-Norge om to uker. Tre av fire lokale helseforetak i Midt-Norge har vedtatt samme ønske. Dermed må styret i Helse Midt-Norge overkjøre et flertall av sine foretaksstyrer hvis ambulansedriften skal fortsette i privat regi.

Dyre anbud
Ambulanseanbudene har også fått et svært svekket omdømme etter siste anbudsrunde. Først skulle enkelte ambulansearbeidere gå ned i lønn fordi en ny anbudsvinner med dårligere betingelser vant anbudet. Den kampen vant ambulansearbeiderne, med påfølgende store ekstrabevilgninger til anbudsvinneren. Dermed saksøkte anbudstaperne Helse Midt-Norge, og de har vunnet fram med enorme erstatningssøksmål.

Selv om en drift i sykehusenes egen regi trolig blir dyrere enn den private, tror mange at Helse Midt-Norge kommer til å følge etter resten av Sykehus-Norge og overta ambulansedriften selv.

Delte meninger
– Jeg tror det heller mot offentlig drift nå, sier Grydeland.

Han vil ikke flagge noen sterk mening i hva som er riktig i saken. Grunnen til det er at ambulansearbeiderne ikke er samstemte om de ønsker private eller offentlige eiere.

– Det er delte meninger om dette. Kanskje noen flere er positiv til offentlig drift, men det er ganske delt på midten blant oss, ifølge Grydeland.

Enkelte synes det er greiere å forholde seg til femårsavtaler med private, fordi da er rammebetingelsene lagt for fem år. Enkelte ambulansearbeidere ønsker ikke stadige omstillinger i det offentlige og årlige budsjettkrangler som kan endre arbeidsplassen.

Les mer om saken i Trønder-Avisa