Hopp til hovedinnhold


Infusjonstjeneste

I forbindelse med vårt besøk på Lillehammer fylkessykehus tok ass. Sjefssykepleier Karin Langlo opp dette med infusjonstjeneste med bakgrunn i å gjøre systemet så sikkert som mulig.

Fra Ambulanseforum nr. 1 1975

I forbindelse med vårt besøk på Lillehammer fylkessykehus tok ass. Sjefssykepleier Karin Langlo opp dette med infusjonstjeneste med bakgrunn i å gjøre systemet så sikkert som mulig.

Det systemet man har innført på Lillehammer bygger på at det kun er behov for to forskjellige typer infusjonsvæsker i ambulansebilene (glykose og saltvann).

Bakgrunnen for at dette system er innført er at Karin Langlo har sett det som meget viktig gjennom et enkelt system å redusere faren for å bruke feil væske – noe som har forekommet.