Hopp til hovedinnhold


Ikke-tekniske ferdigheter i ambulansearbeid

Ikke-tekniske ferdigheter ligger i stor grad til grunn for handlingsvalg i utfordrende situasjoner. Begrepet stammer fra luftfarten. Internasjonalt er det nå økt fokus på dette som en viktig del av akuttmedisinsk beredskap og kompetanse.

Ambulanseforum nr. 2 2013.

I de senere år har begrepet non-technical skills fått stadig mer oppmerksomhet i den internasjonale faglitteraturen om akuttmedisin (Fletcher mfl. 2002, Flin og Maran 2004, Reader mfl. 2006).

Begrepet refererer til den delen av helsearbeideres ferdigheter som ikke direkte er styrt av tekniske hjelpemidler.

Sagt på en enkel måte dreier det seg om alle pasienthandlinger, og for så vidt andre handlinger, som ikke bare er styrt av prosedyrer, regler eller instrukser.

Halvor nordby er er opptatt av relasjoner mellom helsearbeidere og pasienter, og har i mange år vært fag- og emneansvarlig for kommunikasjon og etikk (KE) modulen i Nasjonal paramedic-utdanning. Han jobber som professor ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer, og har en bistilling ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Nordby har doktorgrad i språk og bevissthetsfilosofi fra Universitetet i Oxford i 2000, og har skrevet mange bøker og forskningsartikler om etikk, kommunikasjon og ledelse innen helse- og sosialfag. Kontaktinfo:.halvor.nordby@medisin.uio.no.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.