Hopp til hovedinnhold


Ikke sikkert nok

Kommunikasjonsnettet vårt er mer sårbart enn vi liker å tro. Heller ikke utbygging av nødnettet vil bedre situasjonen for deg og meg, skriver NRK Møre og Romsdal.
Les også hos TV2: Denne låste døren stanset reparatørene
Det mener varabrannsjefen i Ålesund. I rapporten etter orkanen Dagmar i 2011 ble det pekt på tiltak for å styrke mellom annet mobilnettet. Torsdag viste svakhetene seg igjen.
På grunn av en kraftfeil som ble utløst natt til torsdag, var det store problem med telefonnettet i Møre og Romsdal. Både fasttelefoner, bredbånd og mobilnettet ble rammet. Før nødetatene fikk rutet seg via Sogn og Fjordane, var det ikke mulig å få tak i dem. Eldre med trygghetsalarmer fikk heller ikke kontakt med brannvesenet.
Torsdag var det stor bekymring hos de ansatte på 110-sentralen over at publikum i nød ikke ville nå frem og få hjelp. Nå er det tilbake igjen til normale tilstander, og ingen av nødetatene har fått meldinger om at noen som trengte hjelp, ikke fikk hjelp. Men det kunne gått galt.
– Nødnettet vil ikke hjelpe publikum sine muligheter til å nå nødsentralen, sier varabrannsjef Johnny Stølen.
– Hvorfor det?
– Nødnettet er et arbeidsverktøy for nødetatene til å kommuniserer seg imellom.
Også etter orkanen Dagmar for vel 2 år siden, forsvant kommunikasjonsnettet etter strømbrudd. Erfaringene ble oppsummert i en egen rapport med anbefalte tiltak og skjerpede krav til teleoperatørene. Men disse kravene ser fortsatt ikke ut til å være gjennomført.
– Det er et misforhold mellom hva samfunnet forventer av kommunikasjon, at den skal være oppe og gå kontinuerlig, mens den i praksis detter ned, sier Stølen.

Kommersielle aktører har ansvar for kommunikasjonsnettet

Ansvaret for dekning av kommunikasjonsnettet var tidligere en statlig oppgave. I dag er det overlatt til kommersielle aktører.
Les mer om saken hos NRK