Hopp til hovedinnhold


Ikke ødelegg - folket trenger 113!

Behold 113 og AMK, skriver forfatterne av dette leserinnlegget, og viser til dårlige erfaringer fra Finland som nylig gjennomførte sammenslåing til ett nødnummer.

Behold 113 og AMK, skriver forfatterne av dette leserinnlegget, og viser til dårlige erfaringer fra Finland som nylig gjennomførte sammenslåing til ett nødnummer, ifølge Helse Nord.
En samstemt helsetjeneste frykter at denne vellykkede norske akuttmedisinske modellen skal svekkes. Hvis Justisdepartementets forslag om innføring av felles nødnummer (112) og felles operasjonssentraler gjennomføres, mot våre klare faglige råd, taper befolkningen.
Da Finland nylig gjennomførte slik sammenslåing til ett nødnummer og felles operasjonssentraler, førte det til lengre svartid, lengre responstid for ambulanse og økt forbruk av ambulansetjenester.
Mye kan forbedres, men det vil være en ulykke om helsetjenestenes velfungerende akuttsystemer skal slås sammen med et system som viste store mangler 22/7.
Les hele innlegget hos Helse Nord