Hopp til hovedinnhold


Ikke felles nødnummer, kanskje felles nødsentraler

Verken politimester Hans Vik eller brannsjef Henry Ove Berg er stemt for justis- og beredskapsdepartementets tanker om felles nødsentraler, ifølge Stavanger Aftenblad.
På tirsdagens samfunnssikkerhetskonferanse på UIS trakk statssekretær Hans J. Røsjorde opp felles nødsentraler som et aktuelt grep. 63 sentraler kan reduseres til åtte, og 4 milliarder kroner spares. Det vil være billigst og best for beredskapen, heter det i en rapport utarbeidet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
- Her er det ressurser å spare, samtidig kan vi utvikle samarbeidet mellom nødetatene politi, brann og sykehus ytterligere, sa statsråden i Kjell Arholms hus.
- Tanken om felles nødnummer er lagt bort, men felles nødsentral er testet i Drammen, og erfaringene er høyst positive. Vi bruker mye penger på sikkerhetsressurser i samfunnet, det er ikke alltid disse klarer å finne hverandre, sa Røsjorde.

Ingen friksjon

Han fant ikke umiddelbar støtte i salen.
- Vi vil første avvente politianalysen som snart kommer, men i utgangspunktet vurderer vi ikke felles nødsentral som et nyttig grep. Jeg kan ikke se at vi har noen friksjon mellom nødetatene. Viktigere er det at vi kan samarbeide godt, ikke at vi sitter ved siden hverandre. Og i så måte er det nye nødnettet, som fungerer godt, mye viktigere, sier politimester Hans Vik.
Ett av argumentene for felles nødsentraler, er at flere av sentralene i dag er små og mottar få meldinger.
- Vi er landets tredje største politidistrikt og får inn mer enn nok meldinger, sier Vik.
Det mener brannmester Henry Ove Berg at også Brannvesenet i Sør-Rogaland får.
- Samarbeidet er utrolig godt mellom nødetatene. Jeg ser ingen grunn til at de 16.000 direktealarmene vi mottar, skal stjele politiets oppmerksomhet. Det som ville ha vært nyttig, var dersom vi via en monitor, med tekst eller bilde, enkelt kunne følge med på hverandre, sier Berg.
Les mer om saken hos Stavanger Aftenblad