Hopp til hovedinnhold
Norsk Folkehjelp i aksjon. Foto: Forf


– Ikke et budsjett for å sikre god beredskap over hele landet

De frivillige redningsressursene må prioriteres for å sikre at hele landet har en god beredskap for neste krise.

Heller ikke i år er tilskuddet til frivillige organisasjoner i redningstjenesten økt, melder Norsk Folkehjelp.

– Regjeringen må ta innover seg at de frivillige må prioriteres for å sikre beredskapen i landet vårt.

De frivillige viser gang på gang at de er helt sentrale ressurser i større hendelser og katastrofer, men det virker som de venter forgjeves på støtten de trenger fra det offentlige, sier Erlend Aarsæther, leder for førstehjelp og redningstjeneste i Norsk Folkehjelp.

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten er uendret og uten en ny satsning.

– Den norske beredskapsmodellen hadde ikke fungert uten de frivillige. Mange steder er de frivillige første og kanskje til og med eneste ressurs som kommer når noe går galt. Det virker ikke som om regjeringen tar dette på alvor, sier Aarsæther.

Doblet innsats i 2020

Koronakrisen har synliggjort behovet for en satsing på de frivillige i redningstjenesten, som har vært en avgjørende støtte til kommuner og det lokale helsevesenet over hele landet.

Inkluderer man oppdrag i forbindelse med koronaviruset, er oppdragsmengden til de frivillige i Norsk Folkehjelp mer enn doblet i 2020 sammenlignet med året før.

– De frivillige strekker seg svært langt for å bidra når de trengs.

I lengden vil den manglende satsingen på de frivilligeressursene svekke beredskapen fordi det går utover vår evne til å ruste opp for de utfordringene vi vet kommer til å legge betydelig press på redningstjenesten i årene som kommer – som klimaendringer og økt turisme, sier Aarsæther.

Les hele saken hos Norsk Folkehjelp.