Hopp til hovedinnhold


– Ikke én faglig instans forstår hvorfor dette skjer

– En region med 30.000 mennesker skal tydeligvis ikke ha noe skikkelig sykehus. Så hvorfor man har bygd et nytt sykehusbygg til en milliard, er egentlig en gåte, skriver Oddvar Pedersen i sykehusdebatten i Vesterålen Online.
Vesterålssykehuset har fått en fin sommerhilsen fra Helse Nord. I tryggeste ferietid trommer man sammen til et effektivt møte hvor man både vedtar nedskjæringer og lover videre nedskjæringer i tiden framover, kamuflert som at det skal «utredes» å drifte sykehuset bare fem dager i uken.
Ja, jeg vet at dette ikke er «korrekt», men jeg vet samtidig at denne påstanden ER korrekt, da et «sykehus» etter mine definisjoner har som minstemål en døgnkontinuerlig akuttfunksjon, som da også er et nødvendig kriterium for å si at et sykehus har en fødeavdeling, og ikke bare et «fødetilbud».
Når det gjelder en reell akuttfunksjon, så må den være tilgjengelig  til en hver tid. Å plastre sammen en skadet person for å kunne sende vedkommende til et sykehus kan en vanlig ambulanse gjøre. Blir det neste at ambulansene skal være akuttfunksjonen på det nye sykehuset i Vesterålen?
Det vi nå trenger, er en fullstendig omlegging av strukturen for spesialisthelsetjenesten i landet. Da Helsereformen kom i 2001, visste Stortinget at den samme organisering hadde ødelagt helsevesenet på New Zealand, og at det ikke fungerte etter intensjonene  i Storbritannia. Likevel skulle dette systemet innføres her.
Når skal stortingspolitikerne skjønne at dette ikke går lenger? Helsepolitikken kan ikke lenger overlates til økonomer, det må være en politisk styring , og det må være slik at man ikke gjør stadig nye vedtak som endrer hvilke funksjoner et sykehus skal ha.
Hvem vil søke jobber og bosette seg på et sted hvor du er utrygg på om jobben din finnes neste år? Hvilke spesialister vil søke seg til et slikt sykehus? Så må man leie inn vikarer. Er det rart at det blir dyrt? Hvor mye koster oppsmuldring av fagmiljøet, og hvor lang tid tar det før et slikt ødelagt fagmiljø er «reparert»?
Les mer om saken i Vesterålen Online