Hopp til hovedinnhold


Ikke behov for nødrespiratorene – hverken i utlandet eller i Norge

Regjeringen kjøpte 1000 nødrespiratorer de nå ikke trenger.

Ingen land har ønsket å få dem i bistand, ifølge VG.

VG har tidligere omtalt konflikten som oppsto under den lynraske utviklingen av 1000 norske nødrespiratorer, som regjeringen viste fram på en pressekonferanse 31. mars.

– Allerede før bestilling var det klart at 1000 nødrespiratorer var mer enn Norges behov. Det ble derfor åpnet for at en andel av dem kunne fordeles til i andre land som hadde behov for bistand, skriver helseminister Bent Høie i en e-post til VG.

Går til beredskapslager og utlandet

Nødrespiratorene ble bestilt 31. mars. På det tidspunktet spredte coronaviruset seg raskt, og smittetoppen var forventet å komme i mai. Norske sykehus ville ikke klare å gi alle pasientene pustehjelp, mente Folkehelseinstituttet.

Det var allerede bestilt 288 nye, vanlige respiratorer for å dekke dette behovet, men de ville komme for sent.

– De ordinære respiratorene ville ikke kunne leveres før tidligst i juni eller juli. Vi sto altså i fare for å ikke kunne gi nødvendig intensivbehandling, sier Høie.

Derfor ville Norge trenge en rask nødløsning.

Men heller ikke nødrespiratorene ble levert innen mai. Helse Sør-Øst har bedt om at apparatene testes og merkes med CE-godkjenning, og det tar tid.

Når de vanlige respiratorene kommer i sommer, vil norske sykehus ha 1100 vanlige respiratorer. Omtrent samtidig vil de få 1000 nødrespiratorer.