Hopp til hovedinnhold


Ikke bedre for pasienten med kjempehelseforetak

En ny rapport fra Sintef fastslår at sammenslåingen til Helse Sør-Øst manglet ressurser til å oppnå målene med den. Tidligere og nåværende helseministre møter rapporten med taushet, skriver Aftenposten.
- Det er en klar konklusjon at fusjonen mellom helse sør og øst ikke har innfridd forventningene. Men det var kanskje realistisk umulig, mener prosjektleder Tarald Rohde i Sintef.
Han har ledet en forskergruppe som har evaluert innholdet i fusjonen mellom de regionale helseforetakene sør og øst. Forskernes konklusjoner er klare:
- Politikernes ambisiøse mål for Helse Sør-Øst-fusjonen ble i liten grad innfridd. Også i andre land er pasientbehandlingen upåvirket av store, sentralt styrte omstillingsprosesser, sier SINTEFs prosjektleder Tarald Rohde og Hans Torvatn, som er blant forskerne
Forskerne har blant annet gått gjennom dokumenter, rapporter og styrevedtak. De har sett på data knyttet til aktivitet, kvalitet og økonomi og intervjuet 100 personer.

Ingen bedring i pasientbehandlingen

De fant blant annet:

  • Ingen endring i omfanget av og kvaliteten på pasientbehandling sammenlignet med før sammenslåingen, eller sammenlignet med de andre helseregionene.
  • Helse Sør-Øst har oppnådd balanse i økonomien. Men det er ikke påvist noen sammenheng mellom strategi og omstillingsprosess på den ene siden og den økonomiske utviklingen på den andre siden.

- På et punkt har utviklingen gått stikk motsatt vei av det som var intensjonen. Politikerne håpet at fusjonen ville frigjøre personell som kunne kanaliseres til andre deler av landet, sier Tarald Rohde.

Det som skjedde var at:

  • Ahus økte antall ansatte med ca. 4 500 fra 2010 til 2013
  • Oslo universitetssykehus reduserte antall ansatte med ca. 2 800.

Dermed har hovedstadsområdet fått en netto tilførsel – ikke frigjøring – av sykehuspersonell, svarer Tarald Rohde.

Mangler ressurser for å oppnå målene

- Hva gikk galt?

- En omstillingsprosess er krevende. Helse Sør-Øst hadde ikke menneskelige og økonomiske ressurser til å følge opp de ambisiøse målene Stortinget hadde gitt. Helseregionen hadde alt store oppgaver. Den ene var nødvendig byråkratisk og praktisk arbeid knyttet til selve fusjonen. Den andre var å forberede utvidelsen av ansvarsområdet til Ahus. Den tredje var arbeidet med å rette opp en stor økonomisk underbalanse.

- Har noe gått etter planen?

- Et av målene med strategien var å trekke alle med i arbeidet. Dette har helt klart lykkes med brukerrepresentantene. Dessuten har helseforetaket styrket sin posisjon når det gjelder forskning.

-Burde organiseringen reverseres?

- Nei. Ikke fordi vi mener dagens organisering er optimal, men fordi vi mener å ha påvist at slike store omorganiseringer ovenfra i liten grad påvirker det daglige arbeidet.

Les mer om saken hos Aftenposten