Hopp til hovedinnhold


Ikke alltid beredt

To ambulanser skal dekke behovet i Vågan kommune. I løpet av få måneder har ikke ambulansen vært tilgjengelig i tre tilfeller.

To ambulanser skal dekke behovet i Vågan kommune. I løpet av få måneder har ikke ambulansen vært tilgjengelig i tre tilfeller, skriver Lofotposten.

Tre ganger den siste tiden har Lofotposten fått tips om at ambulanse ikke har vært tilgjengelig ved ulykker i Vågan:

  • Første gang var da en jente ble påkjørt utenfor Rema i Svolvær i høst.
  • For 14 dager siden måtte politiet tre støttende til da en kvinne brakk lårhalsen.
  • Sist fredag måtte brannvesenet - som i det første nevnte tilfellet - komme til da en 12-åring falt ned fra et lekestativ ved Svolvær skole.

I alle tre tilfellene fikk pasientene den assistansen de hadde behov for. Imidlertid viser flere henvendelser til Lofotposten at menigmann ikke alltid føler seg like trygg.

Brannvesenet trår til
I forrige uke, da ambulanse ikke var tilgjengelig da en gutt falt fra et lekestativ ved Svolvær skole, måtte Brannvesenet trå til.

- Vi er parat, der våre folk er sertifisert til å utføre førstehjelp, sier inspektør Hans Bjørnstad ved Svolvær Brann-og Feiervesen som i to tilfeller har bistått når ambulansene var for langt unna.

- Vi har utstyr til å betjene akuttfasen med hjertestarter, bæreutstyr, tepper og ordinær førstehjelp. Dette er beroligende. Dog vil jeg personlig bemerke at det virker lite med to bemannede ambulanser i et så stort geografisk område som Vågan, sier Bjørnstad.

- Godt nok tilbud
- Jeg synes vår tjeneste er god nok, men vet at vi i sjeldne tilfeller kan stå uten beredskap, sier leder for ambulansene i Lofoten, Britt Rønning.

I Svolvær, hvor hun som leder har tilhold, er det 12 fast ansatte og to lærlinger. Man rår over tre vogner, og har til en hver tid beredskap for to av disse.

- Vi gjør daglig vårt ytterste for å å skape ro og trygghet. At vi normalt har en utrykningstid på to minutter undertreker at vi er kjappe.

- Men likevel skjærer det seg?

- Samtidighet kan vi aldri garantere oss mot. Ambulansene i Svolvær dekker hele Vågan kommune. Ved en utrykning til Storfjell og levering av pasient på Gravdal, må en kjøre nærmere 30 mil. Hvis vi samtidig har et annet oppdrag som opptar den andre bilen, praktiserer vi såkalt «møtekjøring». Da vil ambulansene på Gravdal stille seg i beredskap ved eksempelvis Gimsøybroen i tilfelle noe skjer i Vågan mens de to ordinære bilene er i oppdrag, sier hun.

Samme beredskap som Bodø
På spørsmål fra Lofotposten om beredskapen er tilfredsstillende, svarer klinikksjef Jonne Kalstad slik:

- Til sammenligning har Bodø by to ambulanser stasjonert ved Nordlandssykehuset.

- Vi tilstreber så god beredskap som mulig - og med en befolkning som føler trygghet. Et godt akuttmedisinsk tilbud betinger også et nært samarbeid med primærhelsetjenesten. I Lofoten er vi svært godt fornøyd med dette samarbeidet, sier Kalstad.

Når utrykninger skjer samtidig, heter det «samtidighet» på fagspråket. Imidlertid viser aktivitetstallene at det sjelden oppstår samtidighetskonflikter.

- Når dette likevel oppstår, er en god koordinering av ambulanseressursene i området viktig, og som AMK-sentralen har ansvaret for, sier klinikksjefen og legger til:

- Vågan har flere øyer og tettsteder som best nås med båt. Blant annet gjelder det Holandshamn selv om bygda ikke er fergeavhengig. Dessuten bistår redningsskøyta oss i ambulanseoppdrag.

Normalår
I fjor hadde ambulansene i Svolvær 1460 oppdrag, som regnes som normalt i Nordland. I forhold til den gamle ordningen med private anbud, har tjenesten utviklet seg positivt.

- Vi har også et koordineringssystem innen AMK som aktualiserer fellesoppdrag mellom Vesterålen og Lofoten ved større ulykker, sier Rønning.

Les hele saken i Lofotposten