Hopp til hovedinnhold


I gang med kjernejournalen

Stadig flere fastleger innlemmes nå i kjernejournalprosjektet i Sør-Trøndelag. 50 er allerede i gang. - At fastlegene får en godtgjørelse for prosjektet, bidrar til bedre stemning, sier fastlege Torgeir Fjermestad til Dagens Medisin.
Kommunene Klæbu, Melhus, Malvik og Trondheim deltar i kjernejournalprosjektet i Sør-Trøndelag. Den informasjonen fastlegene legger inn om pasienten, såkalt kritisk info, vil bli tilgjengelig for sykehuset og for legevakta.
I tillegg lagres informasjon om hvilke medisiner pasienten har hentet ut på resept, og pasienten kan legge inn informasjon om seg selv.
Nå oppmuntres alle fastlegene i de fire kommunene til å delta. Deltakelsen er frivillig.
Dagens Medisin kjenner til at fastlegene mottar 5000 kroner som kompensasjon for ekstraarbeidet, og 1500 kroner for å delta i opplæringen. Helsedirektoratet ønsker ikke å uttale seg om summen legene får.
Det lønner seg å ha orden i sysakene. - Jeg har målt med stoppeklokke, og for hver pasient bruker jeg cirka tre-fire minutter på å legge inn kritisk informasjon. Det kan ta litt lengre tid for dem som ikke har lagt sykdomshistorien like lett tilgjengelig, sier  Torgeir Fjermestad ved Ranheim legesenter.
Snittet blant de åtte fastlegene lå på fire-fem minutter per pasient.
Siden 1. september har Fjermestad lagt informasjon om elleve-tolv pasienter inn i kjernejournalen.
- Jeg vil anta at rundt to prosent av pasientene mine har lidelser det vil være viktig å vite om ved en akuttinnleggelse. Det betyr at jeg har kommet omtrent halvveis i registreringen, sier han.
Han har hittil registrert pasienter med kunstige hjerteklaffer, smertesimulatorer i ryggmargen, og pacemaker.
St. Olavs Hospital har allerede sett nytten av kjernejournalen.
- I ett tilfelle kom en pasient inn med overdose. Siden det var registrert hvilke legemidler som nylig var hentet ut, kunne legene raskt oppfatte hvilket legemiddel pasienten hadde fått i seg, sier Anne-Lise Härter, avdelingsdirektør for Kjernejournal og e-resept i Helsedirektoratet.
Les mer om saken hos Dagens Medisin