Hopp til hovedinnhold


I denne nedlagte militærleiren kan norske nødetater øve mot terror

Nå lanseres planene for et gigantisk beredskapssenter hvor alle nødetatene kan trene sammen, melder VG.
Rygge kan bli landets første samlingssted for politiet, Forsvaret, helse og brann og redningsetatene.
Alle etatene er positive.
Den årlige gevinsten for samfunnet er beregnet til å utgjøre 90 millioner kroner.
Forsvaret vil spare 45 millioner, politiet 21 millioner, brann 13 millioner og helse 11 millioner kroner, viser en fersk rapport fraSamfunnsøkonomisk Analyse.
Det meste på plass
- Vi må ikke tenke begrensende, men se mulighetene som åpner seg her. Dette er en god og fornuftig idé som absolutt bør gjennomføres, sier sjefen for Beredskapstroppen i politiet, Anders Snortheimsmoen.
Evalueringsrapportene etter 22. juli viser at nødetatene har store behov for å jobbe tettere sammen for å sikre effektiv krisehåndtering.
Det er kommunene Moss, Rygge, Våler og Råde, som lanserer planene om et felles beredskapssenter på Rygge når Forsvaret flytter fra flyplassen neste år.
Planene vil bli presentert samtidig som Stortinget i morgen behandler to viktige meldinger om terror og samfunnssikkerhet. I dag finnes det ikke noe felles beredskapssenter i Norge.
Les mer om saken hos VG