Hopp til hovedinnhold
AW101 Norges nye redningshelikopter lander for første gang på St. Olavs hospital 11. september 2019. Foto: Live Oftedahl
AW101 lander på St. Olavs hospital 13. september 2019. Foto: Live Oftedahl


I dag har vi Sea King: Hva skal de nye redningshelikoptrene hete?

SAR King? Fishermans Friend? Det er like før AW101 skal settes i drift, men navnevalget er ennå ikke avgjort.

Om to måneder er det hele fire år siden Norges nye redningshelikopter fløy for første gang fra fabrikken i England, skriver Teknisk Ukeblad.

Dette er AW101 som i løpet av dette året skal begynne å overta oppgaver fra dagens Sea King-helikoptre.

Nøyaktig dato for når dette skal skje, vil verken eierne eller brukerne av helikoptrene oppgi ennå, det vil si Justis- og beredskapsdepartementet og Luftforsvaret.

I forhold til test og evaluering og forberedelsene med å sette maskinene i drift, er navnevalg et mindre vesentlig arbeid. Like fullt: Det har hele tiden ligget i kortene at redningshelikoptrene skal få et annet og navn i tillegg til betegnelsen AW101. Heller ikke dette er så langt avgjort, får Teknisk Ukeblad opplyst.

«SAR King»?

Allerede i 2016, da både det første og andre norske AW101-helikopteret gjennomførte sine jomfruferder, var navnevalget oppe til diskusjon. I mai dette året hadde Luftforsvaret spilt inn sitt forslag til Justisdepartementet, nemlig å døpe Sea King-erstatteren til «SAR King».

SAR er en velkjent forkortelse for helikoptrenes hovedbeskjeftigelse, altså søk og redning («search and rescue»).

Den britiske marinen har brukt AW101 i snart 20 år. Både i Storbritannia, Danmark og Portugal går helikoptrene under navnet «Merlin».

Da de norske helikoptrene først ble levert, ble det spøkt med at «Fisherman’s Friend» kunne vært et passende kallenavn, tatt i betraktning den meget gode redningsevnen AW101 har både med tanke på rekkevidde og løftekapasitet. Det er ingen tvil om at de nye redningshelikoptrene vil bidra til økt trygghet for både fiskere og andre sjøfolk.

Første halvår eller «i år»

I inneværende års forsvarsbudsjett, som ble lagt fram i oktober i fjor, heter det at målet er å sette de første AW101-helikoptrene i drift i løpet av første halvår 2020. Dermed er innfasingen av Sea King-erstatteren i 330 skvadron rundt to år forsinket i forhold til de opprinnelige planene.