Hopp til hovedinnhold


I dag behandles ambulansekuttene

Ambulanse Midt-Norges må bestemme om de vil kutte ambulansetjenester for å spare 25 millioner kroner, skriver Adressa.
Styremøtet der saken behandles starter klokken ti i formiddag på hovedkontoret i Stjørdal.
Forslagene til innsparinger har møtt massiv motbør. Hele ni protestbrev mot kuttforslagene står torsdag morgen oppført på sakslisten foran ambulanseselskapets styremøte i Stjørdal. De er undertegnet av blant annet kommuneleger i de rammede kommunene. Flere kommunestyrer har også markert sin misnøye.

Klart løftebrudd

Fra Selbu og Tydal kommune påpekes det at et vedtak i tråd med forslaget vil være et klart brudd på inngåtte avtaler, siden Helse Midt-Norge har forpliktet seg til å la berørte uttale seg om endringer.
Også fra en rekke andre kommuner både i Trøndelag og i Møre- og Romsdal kommer det voldsomme protester.
I fjor gikk ambulanseforetaket ca. 80 millioner kroner i underskudd. I år er budsjettet økt med 79 millioner kroner, men foreløpige anslag viser at det går mot en budsjettsprekk på 25 millioner eller mer.
Les mer om saken hos Adressa