Hopp til hovedinnhold


I dag avgjøres ambulanseberedskapen

Styret i Nordlandssykehuset avgjør om de skal gjennomføre det dramatiske sparetiltaket som blant annet åpner for at to av Vesterålens ambulanser kan bli tatt ut av tjeneste ved sykdom for å spare penger til sykevikar, melder Vesterålen Online.
Nordlandssykehusets omstridte sparetiltak som svekker ambulanseberedskapen, ved at en ambulanse kan settes i ro, for å slippe å leie inn sykevikar, har fått stor oppmerksomhet og skapt frykt og protester fra befolkningen, siden VOL skrev om det for første gang 13. februar.
Opprinnelig skulle sparetiltaket vært satt i verk allerede i februar, men iverksettelsen har vært utsatt flere ganger siden den tid, og tirsdag (i dag) skal den endelig styrebehandles.

Ambulanser i ro ved sykdom

Direktøren for Nordlandssykehuset foreslår like prosedyrer for å ta ambulanser ut av beredskap ved personalmangel i samtlige av Nordlands syv soner. Andøy med sine to ambulanser er en del av sone syv, sammen med Sortlands to ambulanser.
Sparetiltakene som skal settes i verk umiddelbart etter et eventuelt positivt styrevedtak skal foreløpig gjelde i en måned. Hensikten er å redusere kostnader ved overtidsinnleie. Det går ut på at dersom en ambulansestasjon ikke er i stand til å få timelønnet personell på jobb, skal de ta en ambulanse ut av beredskap, istedet for å løse problemet ved å leie inn personell på overtid.
Det aksepteres kun å redusere med en ambulanse per sone, og det kan heller ikke reduseres i tilstøtende stasjoner i nabosoner samtidig.
Det er ambulansesjef Loke Gulliksen i Nordlandssykehuset som er saksbehandler for styresaken.
– Du skriver i saksframlegget at tiltaket vil svekke ambulanseberedskapen. Hvordan kan du som faglig ansvarlig gå inn for dette likevel?
– Jeg ønsker å levere best mulig ambulansetjeneste for de midler jeg har til rådighet, sier Gulliksen.
Les mer om saken hos Vesterålen Online