Hopp til hovedinnhold


Hypotermi prehospitalt - hva er riktig, hva er galt?

Ann-Elin Tomlinson, anestesilege i luftambulansen og avdelingssjef legetjeneste PHK Vestre Viken, innleder sitt foredrag med å poengtere at temaet hypotermi er like aktuelt - sommer som vinter.

Ann-Elin Tomlinson, anestesilege i luftambulansen og avdelingssjef legetjeneste PHK Vestre Viken, innleder sitt foredrag med å poengtere at temaet hypotermi er like aktuelt - sommer som vinter. 
Definisjoner

Definisjon på aksidentell hypotermi er at pasienten har en kjernetemperatur under 35 grader. Eldre og barn er mest utsatt.

 • Akutt hypotermi inntreffer før energireservene er tømt. I kaldt vann, snø, under anestesi etc. 
 • Den subakutte hypotermien kjennetegnes ved at pasienten har lite energireserver, eksempelvis ved dårlig vær på fjellet over en lengre periode. 
 • Den subkroniske hypotermiske pasienten har vært kjølig i dagesvis, tilstanden inntreffer ofte hos eldre som blir liggende lenge uten å få hjelp. 
 • De traumatiske hypoterme pasientene defineres etter en litt annen skala enn de andre gruppene. Hypotermi er alvorligere hos traumatiserte pasienter.

Mortaliteten øker til nesten 100 prosent dersom temperaturen faller til under 32 grader hos de traumatiserte pasientene. 

Hva skjer med kroppen ved hypotermi?

Hva skjer med sentralnervesystemet under hypotermi? Pasienten blir konfus og får dårlig evne til å samarbeide. Ofte opphører kroppens skjelvefunksjoner, pasientene får atrieflimmer, bradykardi, ventrikulære arytmier og spontan VF. 

13,7 grader var tidligere registrert som den laveste temperaturen noen har overlevd. Vedkommende arbeider i dag som lege i Tromsø  og er i mentalt og god fysisk helse. Svenskene "slo" imidlertid den rekorden før jul i 2010 da de klarte å få liv i en liten jente som hadde en kroppstemperatur på 13.o grader ved ankomst sykehuset. 

Hvor fort blir man kald hvis man blir liggende ute i snøen? Man vet ikke helt fasitsvaret på dette spørsmålet. Mange faktorer spiller inn. 

Hva er den ideelle temperaturen for et nakent menneske? 28 grader. Ved denne temperaturen verken tar man opp eller avgir varme. 

Tiltak på skadestedet:

 • Unngå ytterligere avkjøling
 • Transport til behandling, planlegging! 
 • Unngå brå bevegelser
 • AHLR - Ventilasjon og gode hjertekompresjoner viktigst!!
 • Medikamentbruk? Metabolismen hos hypoterme pasienter er nedsatt. Ikke gi medikamenter under 30 grader. 30-35 grader - halver dosen. Over 35, vanlig protokoll. 

 Gjenoppvarming:

 • Fjern pasienten fra kalde omgivelser, la pasienten få mulighet til å ta i bruk kroppen sine egne oppvarmingsmekanismer 
 • Aktiv utvendig oppvarming; pakk pasienten inn i varme tepper, heatpads, Bairhugger etc. 
 • Aktiv kjerneoppvarming; hvis mulig så skal pasienten til sykehus som tilbyr ekstracorporeal sirkulasjon


Hvordan går det med pasientene som legges på hjerte/lungemaskin?

Studie fra Haukeland av 23 pasienter, hvora v17 menn og 6 kvinner:

 • Gjennomsnittstemperatur ved innleggelse 23,5 grader. 
 • Gjennomsnittstid HLR: 145 min.
 • 7 av 23 overlevde.  

EKG-forandringer hos hypoterme pasienter kan forekomme. Symptomene kan noen ganger forveksles med indikasjoner ved et hjerteinfarkt. 

Snøskred! Hva gjør vi når ulykken er ute? 

Det har vært en sterk økning av antall mennesker som blir tatt av skred de siste årene. Jo fortere man blir funnet, jo bedre er sjansen for overlevelse. 180 mennesker døde i snøskred i Norge fra 1972 -2009. I gjennomsnitt 4,9 per år. De fleste ute i fjellet. 
 
Retningslinjer for behandling av skredtatte personer fra IKAR:
 
Er pasienten våken?
 • Målrettet primærundersøkelse, forebygg nedkjøling overvåk og få til sykehus. 
Er pasienten bevisstløs? 
 • Målrettet primærundersøkelse, standard BLS/ALS og HLR til sykehus med hjerte/lungemaskin.
Pasienten puster ikke?
 • Ekskluder dødelig skade, start standard livredning om pasienten blir funnet innen 35 minutter eller har temperatur på over 32 grader. Frie luftveier? Er du i tvil, gå ut i fra at han har det og start behandling. HLR kan vurderes avsluttes ved funn 35 minutter etter begravelse og ufrie luftveier (snø/is i nese og munn) i tillegg til asystole på EKG. 
På nettsiden www.snoskred.no kan man finne en detaljert oversikt over alle skred som har gått de siste årene og hvilke tiltak som ble gjort på åstedet.