Hopp til hovedinnhold
Ny episode av Du puster for fort.
Ny episode av Du puster for fort.


Hvorfor har covid-pasienten så lav metning? Episode 1 av 2

Ole Kristian Andreassen er opptatt av pusteproblemer hos pasientene generelt og covid-pasienter spesielt i denne episoden av Du puster for fort.

Det finnes fire årsaker til hvorfor en pasient har lav metning. Robert Bentehaugen, overlege på intensivavdelingen på Ahus, forteller hvilke.

Denne episoden fra Du puster for fort gjør deg klokere på covid-pasientenes lunger.

– Jeg har interessert meg mer og mer for hvorfor pasientene får lav metning. Det har vært interessant i mange tilfeller, men spesielt nå i disse koronatider hvor vi ser pasienter presentert med veldig lav metning, sier Bentehaugen.

– Robert er også influenser med en egen YouTube-kanal. Her ligger det masse bra foredrag om respirasjonssystemer og hypoksemi, mye av det vi skal snakke om i dag, bare mer utfyllende, forteller Ole Kristian.

Bentehaugen åpner med litt repetisjon av fysiologien.

– HVORFOR blir pasienten hypoksemisk? Det er viktig å forstå årsaken for å sette inn riktig type behandling, sier Bentehaugen.

Lett å bli redd

Både prehospitalt og inhospitalt er det lett å bli litt redd når pasienten har en metning på for eksempel 84 prosent, og det blir lett å ty til oksygen.

– Hos covid-pasienter har vi sett mye lavere tall, helt ned i 50-tallet, selv med oksygenmaske.

Bentehaugen har ikke valgt tallet 84 % helt tilfeldig, og så spør han:

– Er det tallet farlig? Tar pasienten skade av dette? Jeg tror ikke det så lenge cardiac output er høyt nok og blodprosenten er høy nok.

I stedet for å bli redd kan man i stedet prøve å bremse opp litt og prøve å finne ut hvorfor tallet er lavt.

– Hvis vi gir oksygen og metningen øker, så kan det hende at vi bare kamuflerer det som er årsaken. De som har 84 i metning har store problemer i lungene sine, det er veldig alvorlig og det må vi prøve å rette på.

Robert Bentehaugen gir rett og slett et foredrag med animasjoner på ulike former for lav oksygenmetning.

Kun fire årsaker til lav metning

  1. Lavt oksygeninnhold i inspirasjonslufta.
  2. Diffusjonssvikt.
  3. Shunt.
  4. Hypoventilasjon.

– Når vi ser en lav metning bør vi bestemme oss hvilken av de fire pasientene lider av, og rette behandlingen mot det.

Den første kommer vi sjelden borti, om vi ikke jobber på toppen av Mount Everest eller er i et fly som mister kabintrykket, fastslår Bentehaugen.

Da står man igjen med tre årsaker til hvorfor pasienten har lav metning.

– Den andre årsaken diffusjonssvikt. Det kan vi også stort sett se bort fra i den vanlige hverdagen vår, for det er veldig sjelden at det er årsaken.

Bentehaugen nevner fibrosepasienter, og at man kan komme borti det fra tid til annen.

Covid-19 – diffusjonssvikt?

– Men vi har spekulert på om dette er årsaken til at covid-19-pasientene faller i metning. Vi har lenge trodd at de har hatt ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome – akutt lungesviktsyndrom).

De har i hvert fall våte lunger og tunge lunger, konstaterer Bentehaugen.

– Det vi tror kan være årsaken til lav metning er at når vi for eksempel gir dem væske eller at det lekker ut væske i lungene, så øker denne væsken avstanden mellom alveolen og blodbanen der hvor diffusjonen skal skje.

Denne formen for lav metning responderer greit om man gir oksygen.

– Den viktigste årsaken til lav metning er shunt, sier Bentehaugen og er over på årsak nummer 3 til lav oksygenmetning.

– Vår erfaring er at covid-pasientene har en betydelig grad av shunt når de kommer til oss.

Shunt er at blod passerer en alveole som ikke ventileres. Det kan skyldes lungeødem, en atelektase eller slimpropper. Det er mange årsaker. Da kommer det ingen oksygen i alveolen.

– Det gir en alvorlig hypoksemi. Å gi oksygen til denne pasienten, vil antakelig ha liten effekt, for oksygenet kommer ikke fram til blodet som renner forbi.

Hypoventilasjon - må gjøre noe med årsaken

Den fjerde og siste årsaken til lav oksygenmetning er hypoventilasjon.

 – Det er sjelden et problem hos covid-19-pasientene. De hyperventilerer.

Ved hypoventilasjon vil CO2 fortrenge oksygen i alveolene.

– Vi må få pasientene til å puste dypere og raskere.

De siste teoriene om covid-pasienten tilsier at det ikke er en ren ADRS de lider av.

– Lunger er normalt tørre. Disse er våte og tunge. Og de nederste delene av lungene blir atelektatiske. Det kommer ikke luft dit. De midterste delene har problemer med diffusjon, og de er stive og med mer compliance. De øverste kan være normale. Det er forskjellig compliance i ulike deler av lungene. Det påvirker måten vi behandler disse pasientene på.

Disse pasientene responderer ikke så godt på oksygentilførsel.

– Det betyr at shunt er hovedproblemet, og vi må åpne dette området der problemet ligger. Da gir man CPAP.

CPAP skaper et mottrykk i lungene, slik at de delene som er lukket skal åpne seg.

Hør og se mer hvordan dette fungerer – ved å se episoden på YouTube!