Hopp til hovedinnhold
Ambulanser i beredskap ved brannen i Flatanger. Foto: Ove Magne Ribsskog
Ambulanser i beredskap ved brannen i Flatanger. Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog


Hvordan undersøke og behandle en fersk, større brannskade – barn og voksne

Mottak bør fortrinnsvis gjøres på en oppvarmet operasjonsstue. Disse pasientene faller svært raskt i kroppstemperatur, noe som man absolutt bør unngå.

Anne Berit Guttormsen (1), Ragnvald Ljones Brekke (2) 1. Kirurgisk serviceklinikk, 2. Nasjonal enhet for avansert brannskadebehandling, avdeling for plastikkirurgi og brannskadde, Haukeland universitetssjukehus, Bergen. Kontaktinfo: anne.guttormsen@helse-bergen.no, ragnvald.ljones.brekke@helse-bergen.no

Anne Berit Guttormsen og Ragnvald Brekke.

A: “Airway”:

Forsikre deg om at luftveien er patent. Vurder ut fra omstendigheter om det er rimelig sannsynlighet for at pasienten kan ha en nakkeskade.

Se etter tegn på inhalasjonsskade (sot i munn og nese) og/eller brannskade i luftveien. Gi oksygen på maske i så høy konsentrasjon som mulig.

Dette er spesielt viktig hvis du mistenker CO-forgiftning – en normal SaO2 kan være misledende.

B. “Breathing”:

Se at toraks beveger seg symmetrisk og at luften bevegerseg uhindret inn og ut av lungene. Foreligger obstruksjons-fysikalia over lunger som tegn på inhalasjonsskade?

C. «Circulation»:

Vurder sirkulasjonen (BT/puls/perifer sirkulasjon) Anleggintravenøse tilgang(er) (perifert og/eller sentralt) Hvis iv.tilgang initialt er vanskelig, bør intraossøs nål vurderes.

D. “Disability»”:

Er pasienten bevisst? Kan han eller hun huske skadefor-løpet? Gjør en systematisk klinisk undersøkelse fra topp til tå.

E. “Exposure:

Bedøm hvor stor del av kroppen som er forbrent (%TBSA).Er det sirkulære skader på ekstremiteter, trunkus ellerhals? Hvor dyp er skaden? Forebygg hypotermi.

F. “ Fluid”:

Registrer hvor mye væske som eventuelt er gitt før pasienten kommer til sykehus.

Dersom skaden omfatter mindre enn 20 prosent av kroppsoverflaten kan du starte infusjon med en hastighet som tilsvarer 50 prosent av utregnet Parkland. Parklandformelen gir et estimat over hvor mye væske som skal gies de første timene etter skaden (4ml/kg%TBSA). Ha som mål en timediurese på 0,5–1 ml/kg/t. Ikke overvæsk pasienten!

Brannskadepasienten skal tas imot på sykehuset som en traumepasient. Dette er spesielt viktig for pasienter som har vært utsatt for eksplosjonsskader. Brannskaden vil ofte «stjele all oppmerksomheten»