Hopp til hovedinnhold


Hvordan redde ryggen

For fem år siden gjennomførte ambulansen i Västerås en massiv satsing på ergonomi. Målet er å minske løfting og bæring av pasienter for å forebygge risikoen for belastningsskader.

Trappesatsen er et godt verktøy til å flytte tunge pasienter uten å måtte løfte.

Når det gjelder backboard har man også tenkt ut hvordan man kan minske antall unødige løftemoment.

- Vi tar ikke båren ut av ambulansen. I stedet bærer vi pasienten på backboardet til ambulansen og skyver det oppå ambulansebåren, forteller Mats Kvarnpryd.

Når man kommer fram til akuttmottaket skjer den samme forflytningen omvendt vei: en person fra akuttmottaket kommer ut med den spesielle traumebenken og sparer på denne måten enda én forflytning på akuttrommet.

Og når vi snakker om båreunderlag så er det John Thorsell som har funnet opp den finurlige bårerampen som nå begynner å spre seg i Sverige.

Bårerampen er en tilstelning med skinner som monteres over et vanlig hev- og senkbart båreunderlag. Når bårerampen er på plass slipper man helt å løfte båren når den skal ut av ambulansen. Nåja, ikke helt og holdent. Et lite første løft av de bakre hjulene opp på skinnen er alt som trengs. Siden ruller båren enkelt ned rampen og låser seg mot hjulstoppen uten noen fysisk anstrengelse fra ambulansepersonellets side.

- Før gikk vi inn på hver vår side og løftet ut båren, men jeg kjente at det ble litt feilbelastning som ikke kjentes god ut, sier John Thorsell.

Jobber målbevisst
Å løfte båren ut av ambulansen er nok ikke det tyngste som skjer, men det er et tegn på hvordan de jobber målbevisst for å få bort de mange gjentakende løftene som i lengden kan slite hardt på kroppen.

- Vi vil jo gjerne kunne jobbe fram til pensjonsalder. Før har vi hatt mange problemer med belastningsskader, og mange har vært nødt til å slutte i jobben rundt 55-års alderen, sier Mats Kvarnpryd.

Mats Kvarnpryd og John Thorsell