Hopp til hovedinnhold


Hvor blir det av ny instruks for skarpe oppdrag?

Situasjonen for redningsmannskapene som kom først til trippeldrapet i Årdal viser at Helsedirektøren snarlig må få ferdig ny instruks om hvordan helsepersonell skal forholde seg ved skarpe oppdrag, skriver Trygve Hillestad i et innlegg i Ambulanseforum.
Trygve Hillestad er prosjektleder innen kommunal beredskap hos Fylkesmannen i Hordaland, tidligere informasjonsleder i Hordaland politidistrikt og tidligere regionleder for Stiftelsen Norsk Luftambulanse i Hordaland.
Bakgrunn: Brannmenn pågrep drapsmann med pulverapparat og Ambulansearbeidere teipa sikta på hender og føtter
Fortsatt gjelder instruksen som ble skrevet tidlig på 1990-tallet; «I uavklarte situasjoner hvor stikk- eller skytevåpen er involvert, skal ambulansepersonell møte på et sikkert sted nær åstedet, men ikke gå inn før politiet har sikret området. Primært skal politiet utføre førstehjelp og deretter evakuere pasient til sikker oppmøteplass for ambulansepersonell.»
Mer om Årdal-drapene: Ambulansetjenesten måtte vente en time på politietBrannfolkene frustrert av å vente på politiet og Pål overmannet den trippeldrapsiktede 30-åringen
Det gjør ikke situasjonen lettere for helsepersonell i situasjoner som i Årdal når de i tillegg har en slik instruks å forholde seg til.  På bakgrunn av politiets relativt nye instruks ”Skyting pågår»;
«Den første patruljen som ankommer et åsted skal rykke inn og forsøke å stanse en gjerningsmann, selv om det betyr fare for deres eget liv.» Etter 22.7.2011 der ambulanser stod avventende i kø mens sivile reddet flyktende ungdommer fra Utøya, uttalte  daværende Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen: ”Vi skal vurdere om «skyting pågår» vil innebære at helsepersonell kan rykke inn og arbeide før all risiko er fjernet.”  Et utvalg nedsatt av Politidirektoratet, hvor Helsedirektoratet og Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB) også er med, skulle innen 1.6.2013 komme med konkrete forslag om tiltak for å håndtere usikre skadested/situasjoner.
Per i dag foreligger det intet nytt fra utvalget.
Noen kan kanskje kritisere de første redningsmannskapene som kom frem til en uavklart situasjon i bussen i Årdal før politiet ankom siden de ikke fulgte regelverket. Men da håper jeg man først stiller spørsmålet om hvorfor redningsmannskapene valgte å handle slik de gjorde.
For min del er jeg overbevist om at de første redningsmannskapene som ankom bussen i Årdal ikke ville ”leke” politi. Selv om det i media har vært satt fokus på måten de pågrep gjerningsmannen på, har nok redningsmannskapenes fokus vært å redde liv. Derfor gjorde de sitt ytterste for å sikre et åsted i påvente av at politiet skulle komme.
Det er vanskelig å sette seg inn i situasjonen til redningsmannskapene som visste at det var mennesker inne i bussen som kunne trenge deres hjelp samtidig som en gjerningsmann ikke var sikret. Samtidig visste de at politiet var langt unna og de måtte føle veldig på at tiden gikk.
Med list og lempe fikk de lokket gjerningsmannen ut av bussen. De så at han var ubevæpnet da han endelig kom ut.  De hadde lagt en plan, de var forberedt og de handlet ut i fra kunnskap om egne ferdigheter mann mot mann. Det vil si: Mange mann mot en.
Redningsmannskapene som var på åstedet før politiet ankom er ikke hvem som helst borgere. Dette er mannskap som ellers rykker ut til alvorlige trafikk, arbeids og fritidsulykker. De tar seg inn i brennende hus, bilvrak utfor veg, redder mennesker i bratte fjell, ved drukningsulykker, fra bresprekker og elvestryk. I
ngen blunker når vi ser dem i krevende innsats, mange ganger langt mer krevende enn hva folk flest ville våget og klart. De vet å vurdere risiko. Derfor bør ingen kritisere redningsmannskapene som valgte å ta hånd om gjerningsmannen bak trippeldrapet i Årdal før politiet ankom, selv om det verken er deres jobb eller at instruksene sier noe annet.
Redningsmannskapene handlet utelukkende for å bane seg veg inn i bussen i håp om å redde liv, og det er i noen tilfeller lov å tenke selv uavhengig av et noe rigid instruksverk.
Les også debatt om responstider og felles nødnummer: Frykter at tregt politi skal koste livPoliti og ambulanse fikk gisselvarsel samtidig og Brannvesenet vart ikkje varsla om om knivmannen,
 Siste: Fylkeslegen opprettter tilsynssak mot AMK i Helse Førde