Hopp til hovedinnhold


Hvilke sykehus skal vi ha?

Nå diskuteres framtidig sykehusstruktur i Trøndelag, ulike modeller vil føre til ulik bruk av ambulansekjøring.

Nå diskuteres framtidig sykehusstruktur i Trøndelag, ulike modeller vil føre til ulik bruk av ambulansekjøring.

En gruppe nedsatt av direktør Arne Flaat har vurdert den framtidige sykehusstrukturen i Nord-Trøndelag. Gruppa har vært ledet av helsefaglig rådgiver Dagfinn Thorsvik i Helse Nord-Trøndelag.

Problemet med dagens modell er at den koster for mye, og fagmiljøet blir for spinkelt til å rekruttere legespesialister.

Gruppa foreslår to modeller, i tillegg til fortsettelse av dagens struktur.

Trøndermodellen: Hovedtrekket er at funksjonene deles mellom Namsos, Levanger og St. Olavs Hospital i Trondheim. Levanger mister fødeavdeling, kuvøseavdeling og akuttkirurgisk beredskap. St. Olavs Hospital overtar flere av Levangers funksjoner.

  • Fordeler: Rimeligere drift enn i dag på grunn av mindre kostnader til døgnvakt. Fagmiljøene blir mer attraktive enn i dag ved at tilbudene ved sykehusene differensieres. Befolkningen i Namdal får det samme akuttilbudet som i dag.
  • Ulemper: Svekker rekrutteringsevnen til Sykehuset Levanger. Samhandlingen med kommunene kan bli dårligere, siden de må forholde seg til to lokalsykehus. Forutsetter omfattende samarbeid med St. Olavs Hospital. Befolkningen på Innherred får dårligere akuttilbud enn i dag, dog ikke dårligere enn store deler av Namdal har i dag.

Levanger-modellen: Levanger bygges opp som sentralsykehus, og Namsos blir rendyrket som lokalsykehus med indremedisin, psykiatri og akuttmedisin, men ikke akuttkirurgi eller fødeavdeling.

  • Fordeler: Rimelig drift. Større fagmiljø i Levanger som sikrer rekruttering av spesialister til fylket.
  • Ulemper: Lang avstand ved akutt behov for sykehushjelp for befolkningen i Namdal. Utstrakt bruk av ambulanse og helikopter.

Les hele PDF-rapporten her

Her er Helse Nord-Trøndelag strategidokument som dreier seg om kapasitet (PDF).

Du kan også lese en fyldig bakgrunnsartikkel om temaet i papirutgaven onsdag 4. november. I papirutgaven kan du også følge debatten utover høsten og vinteren.

Les hele saken i Trønder-Avisa: Hvilke sykehus skal vi ha?