Hopp til hovedinnhold


Hvert minutt teller

– Sårt tiltrengt og viktig, sier Beate Holand. Nordlandssykehuset er i gang med et kompetanseløft, der det drilles på rask og god behandling av hardt skadde pasienter.

– Sårt tiltrengt og viktig, sier Beate Holand. Nordlandssykehuset er i gang med et kompetanseløft, der det drilles på rask og god behandling av hardt skadde pasienter, skriver Bladet Vesterålen.

– Å få dette inn i fingrene betyr alt når det virkelig gjelder, sier Beate Holand, som er blant 32 deltakere som har vært i sving på Kystvaktbasen på Sortland denne uka.

Det er ambulansepersonell fra både Vesterålen og Lofoten har deltatt på metodekurset innen det å ta godt vare på hardt skadde pasienter.

Et løft

PHTLS står for Pre Hospital Trauma Life Support og konseptet er utviklet i USA.

–Det er Norsk luftambulanse som har lisens på å drive denne opplæringen, og vi gjennomfører kursene i samarbeid med dem, sier fagutviklingsansvarlig i prehospital klinikk i Nordlandssykehuset, John Helge Flage.

Han forteller at metoden er anerkjent, på verdensbasis har 600.000 tatt denne type kurs.

–Helse Nord har identifisert at der et behov for kompetanseløft innen traumebehandling. Kurset er et stor løft for traumebehandlingen i Nordlandssykehuset, sier han.

Nye krav

Det kommer nye krav til ambulansepersonell, med bakgrunn i Helse Nord sin traumerapport.

–I den forbindelse har Nordlandssykehuset sagt at innen 1. januar så skal en av mannskapet på ambulansene ha denne type kompetanse som dette kurset gir, sier han. Kompetansehevingen innen traumebehandling skal gjennomføres i alle ledd.

Les mer om saken i Bladet Vesterålen