Hopp til hovedinnhold
Illustastrasjosfoto: Thinkstock


Hver fjerde pasient med astma eller kols legges inn på nytt

Økningen i reinnleggelser fra 2015 til 2019 skyldes i stor grad denne sykdomsgruppen

FHI har gått gjennom fem sykdomsgrupper og analysert antall og andel reinnleggelser i 2019. De fem sykdomsgruppene er astma/kols, hjertesvikt, lungebetennelse, hjerneslag og brudd.

30 prosent legges inn igjen

I 2019 var sannsynligheten for reinnleggelse innen 30 dager etter et sykehusopphold totalt sett 15,7 prosent for eldre pasienter.

Pasienter med astma/kols og hjertesvikt har størst sannsynlighet for å bli lagt inn igjen, med henholdsvis 29,4 prosent og 23,7 prosent.

–  Årets analyser viser at det har vært en liten økning i reinnleggelse fra 2015 til 2019. Dette ser ut til å skyldes flere reinnleggelser etter sykehusopphold for astma/kols, sier forsker Doris Tove Kristoffersen i Folkehelseinstituttet i en nyhetsmelding på FHIs hjemmesider.

– Det viser seg at noen pasienter er gjengangere, det vil si at noen få pasienter står for mange reinnleggelser. Totalt for 2019 har vi registrert at nesten 40 pasienter med astma/kols har hatt ti eller flere innleggelser hver mens rundt 750 pasienter hadde fra tre til ni innleggelser hver, utdyper hun.