Hopp til hovedinnhold


Hver fjerde ambulanse uten rett bemanning

- Kan få fatale konsekvenser, mener medisinprofessor.

- Kan få fatale konsekvenser, mener medisinprofessor.

Les også: Dørene lukkes for overgangsordningen

Hver fjerde bilambulanse på veien er ikke bemannet i henhold til forskriftskravene, selv om disse kravene anses som absolutte minimumskrav.

En undersøkelse foretatt av Helsetilsynet i juli i år viser at én av fire ambulanser på vakt var operert av kun ett personell, og/eller med personell som manglet den nødvendige kompetansen.

Petter Andreas Steen, som er professor i akuttmedisin ved Universitetet i Oslo, mener praksisen kan få fatale konsekvenser.

- Det er uakseptabelt at det er folk om bord som ikke oppfyller de norske kravene. Hvis man er en alene i ambulansen, har man ingen mulighet til å se til den pasienten som ligger bak. Enmannsbetjente ambulanser må ikke forekomme, sier Steen.

Ble varslet om kontrollen

En hver ambulanse skal etter regelverket være bemannet av minst to personer; én som er autorisert ambulansemedarbeider, og én som har gjennomført et visst antall timer redningsteknisk og medisinsk opplæring.

Da Helsetilsynets undersøkelse ble gjennomført den 14. juli i år, var 111 av i alt 488 ambulanser på vakt ikke bemannet i henhold til forskriftene. Dette til tross for at helseforetakene ble varslet om kontrollen nesten tre uker i forveien.

På kontrolldagen ble de 18 helseforetakene med ambulansetjeneste bedt om å redegjøre for bemanning og kompetanse for det personell som bemannet ambulansene denne dagen.

Av de 16 ambulansene tilhørende Helgelandssykehuset som var på vakt, var hele 12 stykker - 75 prosent - feil- eller underbemannet.

Kjørte med ufaglært vikar

Dårlig sto det også til i Helse Førde, der 10 av 18 ambulanser på vakt - 55 prosent - ikke oppfylte kravene. To av ambulansene som brøt forskriftene kjørte kun med sjåfør i bilen. Den ene av disse var kun bemannet av en ufaglært vikar.

På grunn av underbemanningen var det ment at disse ambulansene skulle fungere som såkalt «First responder», og yte førstehjelp inntil lege eller annen ambulanse kom til stedet.

Helsetilsynet mener dette er uforsvarlig.

«Statens helsetilsyn anser det ikke som forsvarlig å erstatte en fullverdig akutt-ambulanse med en «First responder» funksjon dersom dette ikke er planlagt og ikke er foretatt en grundig risiko og sårbarhetsanalyse. Vi kunne ikke se at det var foretatt slike konsekvensanalyser og fant derfor at bemanningen var uforsvarlig,» heter det i rapporten.

Så sent som i mai i år ble det opprettet tilsynssak mot Helse Førde på grunn av manglende kompetanse i ambulansetjenesten. Helseforetaket ble i etterkant av undersøkelsen pålagt ukentlig rapportering til Helsetilsynet.

- For lave krav

- Det er alvorlig at hver fjerde ambulanse er bemannet med kompetanse som ikke er i tråd med forskriftene. Særlig med tanke på at dette er minimumskrav, og at vi ønsker at de skal være høyere, sier saksbehandler Bjørn Jamtli i Helsetilsynet.

Han viser til at et utvalg satt ned av Helse- og omsorgssdepartementet konkluderte med at dagens minimumskrav var altfor lave.

- Vi mener at dette er veldig alvorlig. Når det er et så stort omfang, sier det at helseforetakene har en betydelig jobb å gjøre, sier Jamtli.

Han understreker imidlertid at ikke alle tilfellene der forskriftene brytes er like alvorlige. Også tilfeller der det kun er autoriseringen som mangler, faller inn i denne kategorien.

Klarer ikke oppfylle kravene

Det ble i 1999 besluttet av Stortinget at autorisasjonsordningen for helsepersonell også skulle omfatte ambulansepersonell. Dette førte til at det i 2005 ble vedtatt spesifikke krav til kompetanse og utdanning, med en overgangsordning på fem år. Overgangsordningen utløper 1. april 2010.

I rapporten heter det at flere helseforetak i etterkant av undersøkelsen har opplyst om at de med dagens utdanningskapasitet og rekruttering ikke vil klare å oppfylle akuttforskriftens krav innen 10. april.

Dette til tross for at ambulansearbeiderutdanningen ble etablert for ti år siden og at det nå bare er ca. seks måneder til overgangsordningen utløper.

Les hele saken i Aftenposten

Les også NRK Rogaland: Kjører uten godkjent bemanning

AB24: Ambulansene i Bodø får stryk

Stavanger Aftenblad: Ambulansen i Stavanger blant landets beste