Hopp til hovedinnhold


Hvem ville du valgt?

Hvem ville du valgt til å redde livet ditt – en nyutdannet ambulansesjåfør med såkalt «fersk» kunnskap eller en ambulansesjåfør med mange års erfaring fra faget? Dette spørsmålet ble en gang stilt til to grupper forsøkspersoner, som også fikk se en film med opptak av livredning i en ulykkessituasjon.

Hvem ville du valgt til å redde livet ditt – en nyutdannet ambulansesjåfør med såkalt «fersk» kunnskap eller en ambulansesjåfør med mange års erfaring fra faget? Dette spørsmålet ble en gang stilt til to grupper forsøkspersoner, som også fikk se en film med opptak av livredning i en ulykkessituasjon, skriver Liv Hanson Ausland, førstelektor, Fakultetet for Helsevitenskap i et debattinnlegg i Tønsbergs Blad.

Den ene gruppen som skulle besvare spørsmålet, var selv erfarne ambulansesjåfører med mange år bak seg i felten, den andre gruppen var helsepersonell med bare grunnleggende kjennskap til livredning.

De fikk se to filmer, den ene filmen viste erfarne livreddere i arbeid i en ulykkessituasjon, den andre viste nyutdannede livreddere i en tilsvarende situasjon. Forsøkspersonene fikk ikke på forhånd vite hvem som var erfarne og hvem som var nyutdannet.

Forskerne ville vite om de to gruppene av forsøkspersoner kunne se forskjell på erfarne og nyutdannende ut fra hva de gjorde på et ulykkessted. Ville forsøkspersoner som selv var erfarne livreddere, «kjenne igjen» en spesiell type kompetanse når de så den utøvd på film?

Det viste seg at de som selv var erfarne utøvere i faget, valgte å bli reddet av de erfarne livredderne, mens de med bare grunnleggende kjennskap til førstehjelp og livredning foretrakk de nyutdannede.

Hva slags kunnskap var det som ble vist på de to filmene, og hvorfor ble kunnskapen verdsatt ulikt av dem som så den?

Les mer om dette i Tønsbergs Blad