Hopp til hovedinnhold
Ambulansekrasj: Det er en gjennomgående mangel på registrering av skadeårsak og om ulykken skjedde under utrykning. Dette bør det gjøres noe med. Foto : Statens vegvesen ambulanseulykkesgruppe (Kim Ankersten)


Hvem krasjer og hvorfor? Ønsker nasjonal skaderegistrering av ambulanser

Dagens skaderegistrering av ambulanseulykker er mangelfull og hindrer god HMS. Artikkelforfatterne ønsker samarbeid med helseforetak i en forskningsstudie, slik at det kan utvikles styringsverktøy.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2016. Tekst: Geir Engely, Kim Ankersten, Jostein Aure, Lars Wik og Jörgen Lundälv

Ambulansefaget har de senere år gjennomgått en stor faglig utvikling. Dette krever mye av den enkelte helsearbeider og foretakenes kvalitetsverktøy.

Samtidig som man utvikler akuttmedisinske kunnskaper, ferdigheter og prosedyrer, må man ha fokus på hvilke faktorer som gir en trygg og sikker transport av personell ut til pasienten og deretter sikker pasienttransport til endelig behandling.

Niende største dødsårsak

En oppdatering på dette feltet er en utfordring da utviklingen skjer kontinuerlig.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.