Hopp til hovedinnhold
I fjor ble Marit Ribes minnepris tildelt Terje Strand, som er overlege ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Hvem mener du bør få prisen i år? Foto: Tor Aage Hansen


Hvem fortjener Marit Ribes minnespris for engasjement og fremming av akuttmedisin?

Marit Ribes minnepris skal deles ut for tredje år på rad.

Har du forslag til en kandidat som gjør en forskjell, og som fortjener å hedres?

I vedtektene står det at «Marit Ribes minnepris skal kunne deles ut til personer som har utvist et særlig stort engasjement for å fremme akuttmedisin, i henhold til egne kriterier utarbeidet for dette. Tanken er at prisen skal ha en symbolverdi, ved at den fremhever personer som «gjør en forskjell».»

Flysykepleier Marit Ribe (1959 – 1989), var en av pionerne innen luftambulansetjenesten i Norge.

Hun omkom i en ambulanseflyulykke ved Langfjelltind i Troms 14. november 1989.

Marit Ribes minnepris er opprettet for å hedre hennes minne, og for å bidra til at hennes engasjement og arbeid for akutt skadde og syke utenfor sykehus blir ført videre.

Tildeling skal skje i henhold til følgende kriterier:

  1. Kandidaten har vist et særlig stort engasjement enten gjennom lang og tro tjeneste, eller ved bidrag som har fremmet forskning, opplæring og videreutvikling innen medisin, flyoperative eller redningstekniske forhold i luftambulansetjenesten.
  2. Både operativt personell og personer som på en eller annen måte er tilknyttet eller har jobbet for å støtte luftambulansetjenesten kan nomineres.
  3. Kandidaten kan både være aktive eller ha avsluttet sin tjeneste eller yrkesaktive karriere.

Etter ønske fra de etterlatte er nå fondet slått sammen med Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og hele det prehospitale akuttmedisinske miljøet skal kunne komme med forslag på mottakere av prisen.

Vi oppfordrer alle til å foreslå en kandidat til å motta denne gjeve prisen!

I 2018 fikk flysykepleier og mangeårig instruktør i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Bjørn Bjerkan, prisen. I fjor ble prisen tildelt Terje Strand, som er overlege ved Luftambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Hvem mener du bør få prisen i år?

Minneprisen består av et pengebeløp på kr 25 000,- som brukes etter prisvinnerens eget ønske, samt et diplom.