Hopp til hovedinnhold
Paramedisin-studenter ved Universitetet i Stavanger øver på å sette perifere venekatetre. Foto: UiS
Paramedisin-studenter som i disse dager uteksamineres fra universitetet med en bachelorgrad i paramedisin må selv sette seg inn i hvordan de får autorisasjon. Noen steder søker universitetet for dem, andre steder må de søke selv. Foto: UiS


Hva skjer med Nasjonal Paramedics?

Paramedisinere har fått egen autorisasjon, men hva med personer med videreutdanning i Nasjonal Paramedic. Kan de få autoriasjon som paramedisiner gjennom en overgangsordning?

Fra 1. mai kunne personer med bachelor i paramedisin søke om autorisasjon som paramedisiner. Personer med bachelor i paramedisin som allerede har autorisasjon som ambulansearbeider kan søke om å endre autorisasjonen til paramedisiner i Helsepersonellregisteret.

Det er i dag mellom 100 og 200 paramedisinere i Norge som kan søke om å få autorisasjonen sin omgjort fra ambulansearbeider til paramedisiner.

Paramedic-student på OsloMet trener på intubasjon. Foto: Live Oftedahl
Paramedic-student på OsloMet trener på intubasjon. Foto: Live Oftedahl

Tidligere har både ambulansearbeidere med fagbrev og paramedisinere med bachelorgrad vært del av samme autorisasjonsordning, der begge yrkesgrupper har vært autoriserte ambulansearbeidere.

For første gang i historien jobber personer med to ulike ambulansefaglige autorisasjoner sammen i ambulansene; paramedisinere og ambulansearbeidere.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.