Hopp til hovedinnhold
Fra Nasjonal paramedicutdanning i Tromsø i 2007, som ble med ett kull. Nå valfarter ambulansearbeidere fra de nordligste fylkene til NTNU Gjøvik for å få 60 studiepoeng med paramedic-utdanning i bagasjen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen


Hva skjer med 60 studiepoengs paramedic framover?

NTNU Gjøvik planlegger å opprette en bachelor i paramedisin. Flere er bekymret for hva som skjer med deltidsstudiet for fagarbeidere.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2018. Tekst: Live Oftedahl. Foto: Rune Stoltz Bertinussen.

Paramedicstudiet på NTNU Gjøvik som gir 60 studiepoeng har inntil 200 søkere på hvert kull.

NTNU Gjøvik rekrutterer studenter fra hele landet, i motsetning til Sykehuset Østfold og Helse Stavanger, som samarbeider eller samarbeidet med henholdsvis Høgskolen i Østfold og Universitetet i Stavanger om å gi ansatte i eget helseforetak paramedic-utdanning.

Det vil si: Helse Stavanger hadde tre kull gjennom et 60 studiepoengs paramedicutdanning fram til i fjor. Universitetet i Stavanger planlegger oppstart av en bachelor i paramedisin i 2019.

«Om en bachelor kommer på plass, så er det ikke kapasitet til å tilby en 60 studiepoengs paramedic»

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.