Hopp til hovedinnhold


Hva koster en ambulanseulykke?

En ambulanseulykke koster ca. 130.000: Hver gang en ambulanse er involvert i en trafikkulykke koster det gjennomsnittlig 153.369 svenske kroner, ifølge en svensk undersøkelse.

En ambulanseulykke koster ca. 130.000 norske kroner hvis man skulle jamnföra: Hver gang en ambulanse er involvert i en trafikkulykke koster det gjennomsnittlig 153.369 svenske kroner, ifølge en svensk undersøkelse.

Fra Ambulanseforum nr. 4 2009

Les også: Pang!

Abonnere? Trykk her!

I 81 prosent av tilfellene skyldes ulykkene føreren på ambulansen, og en høy andel av ulykkene medfører personskade.

Undersøkelsen er gjennomført av Jörgen Lundälv fra kirurgiavdelingen på Umeå Universitet i Sverige.

Flest førere under førti
Datagrunnlaget stammer fra forsikringsselskapet Länförsäkringar, som forsikrer stort sett alle de offentlig eide ambulansene i Sverige. I alt har selskapet 365 ambulanser forsikret.

I perioden 2003-2005 ble det registerert 16 ulykker hvor det ble  utløst betalinger fra forsikringsselskapet. Altså ble 4,3% av ambulansene som var forsikret rammet av ulykker i en treårsperiode.

Størsteparten av ambulanseførere som er involvert i ulykker er under 40 år. Ved 12 av 16 ulykker var føreren under 40, en var mellom 46-50 år og to var over 51 år. Det er i 2. kvartal at det skjer færrest ulykker, mens de andre kvartalene har omtrent like mange.

Bare  ca. halvparten skjer under utrykning
Etter de 16 ulykkene ble det utbetalt 2.357.711 svenske kr. for å dekke materielle skader, og 96.205 svenske kr. for å dekke utgifter til personskade.

Tre ulykker skyldtes glatte veier, seks skjedde i veikryss hvor ambulansen kolliderte med andre kjøretøy. Bare 56% av ulykkene skjedde under utrykningskjøring.

13 av 16 ulykker førte til personskade, ved kun tre av ulykkene var det pasienter i bårerummet. Halvparten av ulykkene skjedde i bystrøk, den andre halvparten utenfor byområder.

Fra Beredskabsinfo 28. juni - 2009