Hopp til hovedinnhold
Eldre dame med omsorgsgiver. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.


Hva gjør vi når eldre har falt?

Fall er en unntakstilstand og en katastrofe for mange eldre.

Å «normalisere» fall hindrer mange fra å få riktig helsehjelp når de trenger det, skriver Guro Brustad i Sykepleien.

Ingen aldersgruppe skader seg oftere enn eldre, og fallskader utgjør en stor andel av skadene.

Når eldre har skadet seg, skyldes det i nesten 75 prosent av tilfellene at personen har falt. Trafikkulykker står i hovedsak for de siste 25 prosentene. Andre skademekanismer er sjeldne (4 prosent).

I 90 prosent av fallene har personen falt fra egen høyde.

Å falle er ikke en «normaltilstand» som uten videre kan plasseres på alderskontoen. Fall er en unntakstilstand og for mange eldre en katastrofe.

Holdninger som «det er vel ikke rart om man faller litt når man er 89 år» og «det må da være lov å falle når man er så gammel» er å bagatellisere alvorlige helseproblemer og bunner i kunnskapsløshet.

Vurdering av kronologisk versus biologisk alder

Kronologisk og biologisk alder er ikke alltid sammenfallende. I en klinisk vurdering er biologisk alder ofte mer relevant enn den kronologiske.

«Frailty»-begrepet er sentralt i denne sammenhengen. «Frailty» blir definert som en aldersrelatert svekkelse av organreserver, slik at det får konsekvenser ved akutt sykdom eller skade. «Frailty» blir i mangel av et bedre ord ofte oversatt med «skrøpelighet» på norsk og står i motsetning til «fit», som betyr å være «robust» eller «sprek».

«Frailty»-begrepet fungerer som et slags mål på biologisk alder. Den biologiske aldringsprosessen er ulik fra person til person. Eldre personer har dermed forskjellig utgangspunkt etter en skade, selv om de er født samme år.

De fleste eldre overlever en skade

Man skal huske at de fleste eldre som overlever en skade, har gode utsikter for å gjenvinne funksjonsnivået ved rehabilitering. Dette gjelder særlig de yngre eldre, også de med alvorlig skade.

Dødeligheten etter skader øker fra 70 års alder, men det er særlig for de over 80 at utsiktene er dårligere. 

Hvilke muligheter personen har til å klare seg, er avhengig av mange forhold. Det er ingen automatikk i at dødeligheten fortsetter å øke jo eldre personen er.

Komorbiditet, altså mer enn to kroniske sykdommer som påvirker eller kompliserer skaden, blodfortynnende medisiner og hvor alvorlig skaden er, påvirker også utfallet uavhengig av hvor mange år personen er.