Hopp til hovedinnhold


Hva er god hjelp umiddelbart etter en krisehendelse?

– Mye tyder på at det er feil å la de rammede i en krisesituasjon komme sammen umiddelbart for å snakke om hendelsen. På tide å endre praksis, foreslår Atle Dyregrov.

– Mye tyder på at det er feil å la de rammede i en krisesituasjon komme sammen umiddelbart for å snakke om hendelsen. På tide å endre praksis, foreslår Atle Dyregrov, psykolog, dr. philos, Senter for Krisepsykologi og Sorgsenter i Dagens Medisin.

OMSORG I KRISE. Så snart en alvorlig krisesituasjon inntreffer, vil svært ofte en representant for det lokale kriseteamet uttale til medier at «det viktigste nå er at de rammede får komme sammen for å snakke om det».

Det er mye som tyder på at dette er feil og faktisk kan gjøre vondt verre, i alle fall om vi begynner å snakke om følelser samme dag som noe har skjedd. Da blir vi ofte mer urolig og mer aktivert i kroppen, noe som medfører at minner fester seg sterkere og kan bli mer plagsomme i etterkant.

Struktur i kaoset
Samme dag som noe har skjedd, er det viktigste at vi kan roe oss ned, dempe kroppslig uro – og å ha kjente og kjære rundt oss som skaper den trygghet som er mulig. Fra politi og helsepersonell trenger vi faktainformasjon. Det roer oss ytterligere ned og gir oss en første oversikt over hva som har skjedd.

Det er ikke emosjonelle samtaler som trengs, men struktur i kaos. Et kriseteam kan hjelpe i dette. Det viktigste de kan gjøre er å sikre omsorg og bidra til oversikt for familien, det vil si sikre at de får god informasjon. Involvering i dype samtaler bør unngås.

Spontan helingsstrategi
I mediene har det vært omtalt hvordan nyere forskning har vist at mennesker som spiller Tetris etter å ha sett en sterk ulykkesfilm – samme som benyttet i undersøkelsen over – fikk færre gjenopplevelser i uken etterpå enn de som så filmen, men som ikke spilte Tetris i etterkant.

Vi kan selvfølgelig ikke sette kriserammede i gang med å spille Tetris, men vi skal i alle fall respektere de barn og voksne som tar del i distraherende eller hyggelige aktiviteter like etter en kritisk hendelse. De utfører en slags spontan helingsstrategi som ikke bør hindres, men heller stimuleres.

Å redusere kroppslig uro og smerte
Mange ulike forskningsgrupper har konkludert med at høy kroppslig vekking like etter en kritisk hendelse, er assosiert med stor risiko for senere problemer.

Farmakologisk har en blant annet benyttet betablokkere, som propranolol, for å senke vekking like etter eksponering for en kritisk hendelse – og vist at grad av posttraumatiske problemer reduseres.

God smertedemping etter en fysisk skade forebygger også posttraumatiske problemer i en tidlig fase. Saxe og medarbeidere (2001) viste at morfinbruk for en gruppe av barn med brannskader hadde en klart beskyttende effekt mot utviklingen av posttraumatiske symptomer ved oppfølging seks måneder etter hospitalisering.

Fysisk kontakt har også en beroligende effekt, selv om studiene om slike gode virkninger først og fremst er utført blant barn. 

Søvn bør unngås like etterpå
Innen kriseintervensjon er det en vanlig strategi å forsøke å sikre god søvn etter hendelsen. I Norge vil leger ofte gi, eller forskrive, noe å sove på de første nettene etter en alvorlig hendelse.

Forskerne foreslår søvndeprivasjon umiddelbart etter en traumatisk hendelse som et mulig terapeutisk middel som kan forebygge «inngravering» av hendelsen i hukommelsen og dermed motvirke utviklingen av posttraumatiske plager.

Fra et klinisk synspunkt anbefales det at en i alle fall holder seg våken i minst seks timer etter en kritisk hendelse.

Mennesker har vanligvis problemer med å sovne den første natten etter en kritisk hendelse. Dette tyder på at vi er utstyrt med en naturlig menneskelig mekanisme som fremmer tilheling.

De gode rådene
Samlet er implikasjonene følgende:

• Hvis en person blir skadet, er adekvat smertebehandling viktig for å hindre unødige posttraumatiske problemer.

• Emosjonelle samtaler/emosjonelt uttrykk bør ikke finne sted innen seks timer etter hendelsen. For tidlig fokus på emosjonelle aspekter kan konsolidere minner.

• En oversikt over fakta og god informasjon er viktig og kan dempe aktivering.

• Vektlegg å dempe aktivering – bruk fysisk berøring når det er passende! Husk hvordan barn roes ned ved nær, fysisk kontakt.

• Respekter dem som ikke ønsker å snakke – de kan faktisk mestre bra. Det å insistere på å snakke, kan i verste fall hindre eller forstyrre normal tilheling.

• Det er ok å sovne sent eller sove lite den første natten etter en kritisk hendelse. Gi råd om å vente i minst seks timer med søvn etter en hendelse. Med flere netters dårlig søvn, kan søvnmedikasjon være bra for å reetablere søvnrytmen.

Les mer om saken i Dagens Medisin