Hopp til hovedinnhold


Hva er årsaken til muskel- og skjelettplager?

Muskel- og skjelettplager er den hyppigste årsaken til sykefravær og uføretrygding i Norge. En rapport fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser blant annet hvor viktig det psykososiale arbeidsmiljøet er som forebyggende tiltak mot muskel- og skjelettplager.

rygg200Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygding i Norge. En rapport fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser blant annet hvor viktig det psykososiale arbeidsmiljøet er som forebyggende tiltak mot muskel- og skjelettplager.

Les hele saken på Stamis nettsider: Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser

I løpet av livet får omkring 80 prosent plager med ryggen, og til enhver tid er 15-20 prosent av befolkningen plaget med ryggen. 50 – 60 prosent får nakkeplager i løpet av livet, ifølge professor i allmennmedisin Even Lærum ved Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (Formi)

Rapporten lister opp en rekke risikofaktorer for å få muskelskjelettplager, og en av dem er tunge løft:

Rygg- og nakkeplager
Tunge løft kan utløse ryggplager hos individer med aldersendringer i ryggsøylen. Det er funnet økt risiko for korsryggplager hos sykepleiere som forflytter mer enn fem pasienter manuelt per skift mellom seng, og stol og mer enn 10 pasienter rundt i sengen.

Arbeidsoperasjoner med samtidig løft, foroverbøyning og rotasjon av ryggen øker risiko for ryggsmerter både med og uten ischiassmerter og nakkesmerter, skriver Stami.

Muskelskjelettlidelser og forebygging
Forebyggende arbeid må rettes mot de faktorer som påviselig har betydning for det som skal forebygges, det vil si de faktorer som påviselig øker risiko for negative effekter. Helt sentralt for forebygging er derfor kunnskap som setter oss i stand til å identifisere de påvirkninger som skal fjernes eller endres, står det også.

Organisatoriske tiltak
Det er en utbredt oppfatning at de vanligste årsakene til muskel-skjelettplager er uheldige ergonomiske forhold på arbeidsplassen. Sosiolog og seniorinspektør Ole Jacob Thomassen i Arbeidstilsynet mener at dette ikke bør være et fokus alene:
 
- Forebygging er mye mer enn fysisk tilrettelegging, sier Thomassen. - Fokus på ergonomi er vel og bra, men det kan bli floskelaktig for arbeidsgiver å se på dette uten å se på dypereliggende årsaker til muskel- og skjelettplager.
 
Thomassen tror at større oppmerksomhet på hva et grenseløst arbeid medfører, kan være vel så viktig:
- Man må se på selve organiseringen av arbeidet. At folk jobber mye og intensivt, arbeidspresset og arbeidsintensiteten. Man må se på helheten. Årsaken til muskel- og skjelettplager handler like mye om psykiske som fysiske årsaker, mener Thomassen. – Årsaken til slike plager kan like mye være utbrenthet og konflikter på jobben.
 
Han tror også at det er mørketall. Mange arbeidstakere ønsker ikke å synliggjøre at det er psykiske årsaker eller konflikter som ligger til grunn for plagene.

Les også på Arbeidstilsynets nettsider: Koster samfunnet 30 milliarder årlig

Mer om: Ergonomi på Arbeidstilsynets nettsider