Hopp til hovedinnhold
Tid og hukommelse. Oil on canvas by Salvador Dali, 1931.


Hva bruker vi tiden på prehospitalt?

Helt siden tidlige barne år har jeg vært fascinert av dette med tid. Hva tid egentlig er og hva som gjør dette begrepet så omfattende, utfordrende og komplisert.

Fra Ambulanseforum nr. 2 2017. Tekst av Linn M. Hansen, Paramedic i Sykehuset Innlandet

I grunnskolen lærte jeg at den tyske filosofen Immanuel Kant viste hvordan vi ved hjelp av fornuft kunne oppfatte verden som vi sanser rundt oss.

Forutsetningen for at man skulle kunne gjøre dette var at både vi, og det vi sanser, befant seg i tid og rom.

Det danner grunnlaget for vår persepsjon. Tiden måles i sekunder, minutter, timer, dager og år. Ett år består av 365 døgn - og seks timer, for å være nøyaktig.

Hvert døgn består av 24 timer, noe som tilsvarer 1440 minutter eller 86 400 sekunder. Lite interessant, tenker du, men ha det med deg videre.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.