Hopp til hovedinnhold


HRS-tillitsvalgte frykter lav bemanning kan koste liv

Tillitsvalgte på Hovedredningssentralene frykter liv kan gå tapt på grunn av lav bemanning. Tallet på redningsledere på vakt har vært det samme de siste 30 årene, sier de. Justisdpartementet mener derimot at HRS har fått både mer penger og flere folk, ifølge NRK Rogaland.
– Dette er antall aksjoner som ble kjørt herfra på en ettermiddagsvakt som begynner klokken to på ettermiddagen og er ferdig klokken åtte på kvelden.
Bjørn Jarle Åmlid, som er leder for redningstjenestenes personalforening, viser fram en skjerm med med 23 loggførte aksjoner.
De to redningslederne skal da håndtere 23 redningsaksjoner på en sekstimers vakt. Åmlid, som er tillitsvalgt for redningslederne både på Sola og i Bodø, mener bemanningen er kritisk lav.
– I verste fall kan det medføre at liv går tapt fordi vi ikke har fått fulgt opp aksjon på en ordentlig måte, sier han.
– Ikke forsvarlig kapasitet
Redningslederne på vakt har ansvaret for redningshelikoptrene, og sørger for at mannskapene om bord får den støtten de trenger, både i søk på land og til sjøs. Samtidig skal de koordinere letemannskaper på bakken.
Det koker ofte i operasjonsrommet når det står på som verst.
Jusdep: HRS har fått mer penger og flere folk
Statssekretær Hans J. Røsjorde (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet viser til at det har vært en gradvis økning i antall ansatte på HRS siden 1980 da det var totalt 15 ansatte til 43 i dag. Samtidig har antall hendelser som har krevd bistand fra HRS økt vesentlig.
Les mer om saken hos NRK Rogaland