Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Høyt spill i lufta

Lufttransport og NLA er i sluttspurt om oppkjøp. Samtidig utsetter Helse Nord på uvanlig vis – og for tredje gang - et pågående anbud på helikoptertjenester, ifølge Nord 24.
 Det er visstnok inngått en intensjonsavtale mellom Lufttransport og Norsk Luftambulanse, og et kjøp kan være avklart om kort tid.

Sluttspurt

De to aktørene er i dag enerådende i det norske markedet. Det vil i så fall gi en mulig monopolsituasjon i luftambulansetjenesten.
Det er store verdier på spill. Totalmarkedet, basert på dagens tiårige kontrakter (6+2+2), er på 6,5 milliarder kroner.
Store anbudskontrakter vil bli utlyst i årene som kommer, og en kontrakt på ny Evenes-base er allerede utlyst, mens en nasjonal kontrakt på flytjenester venter på å bli forlenget med ytterligere to år.

Siste gjennomgang

Eierselskapet i Lufttransport er Knut Axel Ugland Holding AS, som kontrolleres av den jakt- og hesteinteresserte milliardæren med samme navn.
NLA as er eid av Stiftelsen Norsk Luftambulanse – som finansieres av sine mange medlemmer.
Etter det Nord24 forstår er det inngått en intensjonsavtale som trenger styregodkjennelse hos de respektive eierne, 11. og 16.juni.
Det foregår nå en siste juridisk og finansiell gjennomgang (due diligence).
Det mest aktuelle skal være at Norsk Luftambulanse kjøper den «gule delen» – fly- og ambulansehelikoptrene – mens lostjeneste, Svalbardkontrakt og Værøykontrakt holdes utenfor. Dette er dog ikke helt avklart.

- Uvanlig

Samtidig er et pågående anbud, kontrakt på ambulansehelikoptre på Evenes, utsatt for tredje gang, viser en epost Nord24 har fått tilgang til
"Viser til epost sendt 9. mai, der det sto at tildeling skulle blitt sendt ut innen onsdag 14. mai. Vi beklager å måtte meddele at melding om tildeling ikke vil bli klart før i månedsskiftet mai-juni."
Det skriver innkjøpsdirektør Trond Skorstad i Helseforetakenes Innkjøpsservice (Hinas).
- Det er uvanlig med slike utsettelser, vi har ikke fått en forklaring på hvorfor, sier Stig Næsh, daglig leder i Lufttransport.
Etter det Nord24 kjenner til er en innstilling allerede gjort, men satt på vent.
Les mer om saken hos Nord 24