Hopp til hovedinnhold


Høyest infarkt-overlevelse i Nord

Universitetssykehuset Nord-Norge har den høyeste overlevelsen etter hjerteinfarkt av alle norske sykehus, ifølge Dagens Medisin.
Det viser nye tall som Kunnskapssenteret har kommet med. Andelen pasienter i 2012 som overlevde den første måneden etter å ha blitt innlagt for hjerteinfarkt, varierer fra vel 91 prosent ved ett sykehus til knapt 81 prosent ved et annet.
Høyest overlevelse har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), hvor 91,2 prosent av pasientene i live 30 dager etter innleggelse. Dette er signifikant bedre enn gjennomsnittet for alle sykehusene, melder Kunnskapssenteret.
Etterlever retningslinjer
Pål Tande, avdelingsoverlege og avdelingsleder for Hjertemedisinsk avdeling på UNN sier at sykehuset legger stor vekt på å etterleve retningslinjer.
– De siste tre årene har vi hatt best overlevelse etter hjerteinfarkt. Vi er gode på det vi gjør og har et stort fokus på og et veldig godt utbygd prehospitalt behandlingstilbud. Vi prøver å ligge veldig i front når det gjelder å følge internasjonale retningslinjer på behandling av hjertesykdom, sier Tande til Dagens Medisin.
Dugnadsarbeid
Han legger til at øyeblikkelig hjelp-sengeposten er konstant overfylt.
Les mer om saken hos Dagens Medisin