Hopp til hovedinnhold


Høyere maksfart for utrykningskjøretøy over 3 500 kg

- Utrykningskjøretøy over 3500 kg, som ikke er på utrykning, har til nå hatt en maksfart på 80 km/t, selv om fartsgrensen på stedet har vært høyere. Bestemmelsen er lite hensiktsmessig, derfor endrer regjeringen dette fra og med i dag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Les også i Tvedestrandposten: På vei til Oslo ble ambulansefolkene forbikjørt av Helseekspressen. På hjemturen kunne de peke nese...

Endringen i trafikkreglene trer i kraft i dag og innebærer at utrykningskjøretøy, som for eksempel brann- og redningsbiler og ambulanser, nå kan følge skiltet fartsgrense under vanlig kjøring.

- Vi mener det er urimelig at en ambulanse skal bli kjørt forbi av en ekspressbuss eller en helseekspressbuss på motorvegen. Jeg vil rette en takk til helsepersonell og politikerne i Vestfold som gjorde oss oppmerksomme på saken. Jeg er glad for at vi allerede nå har fått på plass regelendringen, sier samferdselsministeren.

- Endringen vil ikke ha negative konsekvenser for trafikksikkerheten, regelendringen gjelder kjøretøy som er konstruert for høy fart og som har førere med særlig kompetanse. I tillegg får vi bedre utnyttet offentlig materiell og personell. Problemstillingen kom opp denne sommeren i forbindelse med min rundtur i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Les hele pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet