Hopp til hovedinnhold


Hovedredningssentralen i Bodø: – Reiselivsnæringen dårlig forberedt på ulykker

Hovedredningssentralen tok i høst til orde for at sertifiseringer av reiselivsbedrifter og guider burde bli et krav. Det etter at stadig flere av oppdragene handler om å berge turister i nød, skriver Bodøposten.

– Det er økt antall oppdrag for Hovedredningssentralen, HRS i Bodø med ulykker i naturen, med ofte utfordrende redningsaksjoner. Vi etterlyser en økt kompetanse blant guider og de som ferdes ute. Vi har ikke tatt det opp direkte, men standardiserte kurs er det et ønske om, sa Bent Inge Jamtli, leder HRS Bodø til NRK Nordland i oktober.
– I Arctic-365, ei reiselivsklynge som organiserer 80 reiselivsbedrifter i Nord-Norge, ser vi at flere har litt å gå på når det gjelder å håndtere ulykker og større katastrofer ute i naturen, sier klyngeleder Børre Berglund. Det er sterkt vekst i Nordlys og Topptur turismen til landsdelen, og vi må stadig forbedre oss både i forebyggende arbeid og i håndtering av ulykker, fortsetter Berglund.
Nå har en lege, en ambulansearbeider, en fysioterapeut, en lektor i helsefag og en sykepleier ved akuttmottaket gått sammen for å gjøre noe med dette. Utemedisin Kurs AS har base i alpinbyen Narvik. Og selv om de har ulik bakgrunn – deler de en felles kjærlighet for livet på tur i naturen.
Allerede til vinteren arrangerer de sitt første kurs i WFR, Wilderness First Responder. Et kurs som gir kompetanse i hva du må gjøre når ulykken er ute. WFR gir en internasjonal sertifisering.
– Vi tror det er på høy tid at Nord-Norge og Norge får internasjonale retningslinjer for turistsikkerhet innen forebygging og håndtering av ulykker/sykdom ute i naturen. Antallet ulykker øker ute i naturen. Jeg føler meg trygg på at sertifiseringer blir et krav om ikke lang tid. Jeg tror de fleste er enige med oss når vi slår fast at turistnæringen er for dårlig forberedt når ulykken skjer, forteller initiativtaker Sverre Håkon Evju.
Les mer om saken hos Bodøposten