Hopp til hovedinnhold
Hjertestans og HLR. Illustrasjonsfoto: Truls Melbye
Hjertestans og HLR før covid-19. Illustrasjonsfoto: Truls Melbye


Hovedpunktene i nye europeiske retningslinjer for gjenoppliving 2016

Nye europeiske retningslinjer for gjenoppliving presiserer at kompresjoner skal være mellom fem og seks centimeter.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2015.

En observasjonsstudie fant en økning fra 11 til 37 prosentskader i brystvegg etter at retningslinjene for 2010 ble innført.

Basal hjertelungeredning (BHLR)

• Fokuserer på viktigheten av THLR – telefonveiledet HLR fra operatør i nødmeldetjenesten.

• DHLR – HLR med hjertestarter (defibrillator) –har blitt endel av BHLR-algoritmen.

• Fremdeles skal det være 30 kompresjoner og 2 innblåsinger.

• Kompresjoner skal være på 5 cm, og ikke mer enn 6 cm,100–120 ganger i minuttet. Grunnen er at skadene etterkompresjoner i én observasjonsstudie økte fra 11 prosent til 37 prosent etter at nye retningslinjer anbefalte 5 cm i 2010.

Avansert hjertelungeredning (AHLR)

• Samme anbefalinger som BHLR; 30:2, 5–6 cm, 100–120 min.

• Minst mulig opphold i kompresjoner.

• Maks fem sekunders pause fra kompresjoner ved defibrillering.

• 12-avlednings-EKG er obligatorisk etter gjenopprettet egensirkulasjon.

• Anbefaler måling av endetidal CO2 (ETCO2) på intubertepasienter, fordi det gir flere forskjellige informasjoner: Korrekt tubeplassering, ventilasjonsrate og kvalitet på brystkompresjoner, ROSC og prognose.

• Pasienter med oksygenmetning over 95 prosent trenger ikke oksygen ved akutt koronarsyndrom og etter gjenopprettet egensirkulasjon.

• De europeiske retningslinjene beholder 2-minutterssløyfene mellom sjokk, medisiner, kompresjoner og innblåsinger. Norge har 3-minutters sløyfer.

• Vurder ultralyd under HLR for å se etter reversible årsaker (som tamponade, tensjonspneumothorax, tromboembolisme og hypovolemi) og vurder mekaniske brystkompresjons-maskiner dersom HLR må utføres under transport.

Hva skjer med de norske retningslinjene for gjenopplivning?

•Norsk resuscitasjonsråd (NRR) oversetter og tilpasser internasjonale retningslinjer til norske forhold.

• NRR vil presentere sine norske retningslinjer i april 2016 i samarbeid med Skandinavisk Akuttmedisin.

• Samtidig vil revisjonene av kursene bli tilgjengelige.