Hopp til hovedinnhold


«Hotline» til legevakten?

Kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF er ikke fornøyd med legevaktsentralenes tilgjengelighet. Nå ber de om at det etableres en «hotline», skriver Lister24.
Klinikksjef Geir Bøhler har nylig sendt brev om saken til blant annet kommunelegen i Farsund kommune, Sigurd W. Løvhaug. Bakgrunnen er at det gjennom lengre tid har vist seg at AMK-sentralen har vanskeligheter med å komme i kontakt med legetjenesten i en del kommuner.
– Vi ber om at det etableres et dedikert telefonnummer som AMK-sentralen kan benytte til hver legevaktsentral og et dedikert nummer til legevakt for de tidsrom ikke legevaktsentralene ivaretar aktuelle kommune, skriver Geir Bøhler.
Han ber om at dette gjøres så raskt som mulig – og at han får informasjon om når disse numrene er etablert, samt hvilke forventninger AMK-sentralen kan ha til svartid på de aktuelle numrene.

Klar forventning

Normalt varsler AMK legevaktsentraler og leger på vakt via helseradionettet – et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett. Men det har vist seg å være vanskelig å komme i kontakt med aktuell lege på denne måten i flere tilfeller. Det gjør at AMK-sentralen må henvende seg per telefon for å sikre at legen blir varslet. Ikke sjelden er det lang ventetid før man får svar og tidvis må man legge på uten å oppnå kontakt.
Han mener situasjonen med lang ventetid før svar på telefon kan gå ut over responsen og kapasiteten ved AMK.

Klare krav

Geir Bøhler viser til at Statens helsetilsyn forventer at AMK-sentralene besvarer 90 prosent av 113-henvendelsene innen 10 sekunder og 100 prosent innen 20 sekunder. Det kom frem i en tilsynssak ved en AMK-sentral.
Les mer om saken hos Lister24